· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Edictes


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolOrganismeData IniciData FiDies
Aprovació inicial de l’expedient per a la imposició i la ordenació de les contribucions especials en el projecte de clavegueram del carrer General Morera, de Ciutadella de Menorca Ajuntament de Ciutadella12-08-202113-09-20210
Aprovació inicial de la modificació del preu públic 0.13 regulador de la prestació de serveis de l'Escola municipal de Música i Arts escèniques Ajuntament de Ciutadella12-08-202113-09-20210
Aprovació inicial projecte de millora d’infraestructures i pavimentació del carrer Sor Àgueda, carrer Marquès d’Albranca, carrer Josep Maria Fivaller (part) i Plaça de la Concòrdia (part), de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Ajuntament de Ciutadella18-08-202108-09-20210
Aprovació del mòdul de preus de la construcció Mc per l’any 2021 Ajuntament de Ciutadella21-07-202121-08-20210
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de preus públics 1.3 dels serveis prestats per el Patronat Municipal d'Escoles Infantils Ajuntament de Ciutadella11-06-202126-07-20210
Acord per mitjà del qual es nomena en pràctiques a Ciutadella de Menorca la persona aspirant aprovada en el procediment especial unificat  08-06-202108-07-20210
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres Ajuntament de Ciutadella30-04-202110-06-20210
Aprovació inicial de l’ordenança fiscal núm. 34, reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i d’activitats Ajuntament de Ciutadella30-04-202110-06-20210
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora d’ocupació de via pública de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/004508) Ajuntament de Ciutadella30-04-202110-06-20210
Tràmit d’informació pública amb relació a l’expedient de declarar terreny com a parcel·la sobrant per a alienar-la (de propietat municipal, situat a la UA 44 de Santa Bàrbara), (expedient 2021/004313) Ajuntament de Ciutadella09-05-202109-06-20210
12345678910...
 

Edictes pendents de publicació al BOIB