· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Edictes


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Aprovació inicial de l'expedient per a la imposició i la ordenació de les contribucions especials en el projecte de clavegueram de la urbanització de Cala Morell 11-08-202022-09-20200
Informació pública mutació demanial (expedient 2018/013069) 19-08-202019-09-20200
Aprovar inicialment l’Estudi de detall per la construcció del nou edifici dels Jutjats a la parcel·la situada a la parcel·la urbana S5 del Sistema General d’Equipaments de l’àmbit de Santa Rita. 04-06-202020-07-20200
Proposta de ratificació del punt primer d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 28, de dia 27 de febrer de 2020, de modificar les dedicacions parcials de l’Ajuntament 10-06-202010-07-20200
Anunci de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per sotmetre a un període d’informació pública l’expedient núm. 12107/2019 de devolució de la garantia definitiva a l’empresa Juan Mora, S.A 01-06-202001-07-20200
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d’afegir-hi una disposició addicional 18-05-202019-06-20200
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 5.2020, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per l’aplicació del superàvit 18-05-202008-06-20200
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 4.2020, en la modalitat de transferències entre aplicacions de diferent àrea de despesa 18-05-202008-06-20200
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d’afegir-hi una disposició addicional 18-05-202008-06-20200
Resolució d'Alcaldia per establir un servei mínim del Servei Públic de Taxi al municipi de Ciutadella 16-03-202030-03-20200
12345678910...
 

Edictes pendents de publicació al BOIB