· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Edictes


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Resolució d'Alcaldia per establir un servei mínim del Servei Públic de Taxi al municipi de Ciutadella 16-03-202030-03-20200
Resolució d'Alcaldia sobre la suspensió de la sessió plenària ordinària de dia 19 de març de 2020 16-03-202030-03-20200
Resolució per mitjà de la qual es nomenen en pràctiques els quatre aspirants aprovats en el procediment selectiu de policies locals 13-03-202027-03-20200
Ampliar en dues hores l’horari de tancament dels establiments i les terrasses establerts a l'ordenança municipal reguladora dels horaris d’establiments únicament per a la nit del 21 al 22 de febrer de 2020, amb ocasió de la celebració del Carnaval 2020 12-02-202023-02-20200
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per a hotel d'interior en edifici entre mitgeres a Avgda. Jaume I el Conqueridor, 84 07-02-202021-02-20200
Exposició pública de l’aprovació inicial del Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca 20-01-202017-02-20200
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic de Ciutadella, relativa a la fitxa de l'Estudi de Detall núm. 4, finca 57, illa 17811 23-12-201910-02-20200
Acord del Ple del 19 de desembre de 2019 d’aprovar la jornada de treball general de 35 hores efectives setmanals en l’àmbit de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca 10-01-202027-01-20200
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat per instal·lació sense obres comerç al detall de roba i complements vestir a Plaça Alfons III, 4 pb cantonada Av Constitució, 15 17-12-201903-01-20200
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat per permís d'instal·lació de l’activitat permanent major per restaurant a Passeig des Moll, 80 17-12-201903-01-20200
12345678910...
 

Edictes pendents de publicació al BOIB