Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Edictes


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Expedient al tràmit d’informació pública respecte de l’activitat venda al detall de begudes i productes alimentaris a Carrer Josep Maria Quadrado, 14 baixos 08-11-201722-11-20173
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per conversió d’un local que actualment s’empra com amagatzem en ús d’oficina per a la gestió i control d’habitatges i pisos tutelats a Francesc Fivaller, 18. 18-10-201702-11-20170
Expedient al tràmit d’informació pública respecte de l’activitat perruqueria a carrer Hospital Santa Magdalena, 3 baixos 05-10-201720-10-20170
Expedient al tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per reforma i ampliació per a millores a l’establiment turístic a Urb. Cala en Bosch, pol. 1, parc. ZEI 19-09-201703-10-20170
Convocatòria als aspirants que han acreditat estar en possessió del nivell B2 de català o han realitzat i aprovat la primera prova de coneixements de llengua catalana establerta a les bases de la borsa de treball per cobrir substitucions i /o vacants en interinitat de llocs de feina d'auxiliar administratiu 12-09-201725-09-20170
Resolució de la convocatòria dels admesos i tribunal a les proves d'auxiliar administratiu 01-08-201712-09-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per reforma d’habitatge entr e mitgeres per convertir en hotel d’interior a Placeta del Roser 5 17-08-201731-08-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per reforma d’habitatge entr e mitgeres per convertir en hotel d’interior a Ses Andrones, 35 17-08-201731-08-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per adequació de local comercial a Avda. Jaume I el Conqueridor, 90-baixos 17-08-201731-08-20170
Expedient altràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per rehabilitació d’edifici entre mitgeres i canvi d’ús a local comercial en planta baixa i soterrani a Sant Onofre, 20 17-08-201731-08-20170
12345678910...
 

Edictes pendents de publicació al BOIB