Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Edictes


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Aprovació inicial de l’Estudi de detall corresponent a la parcel·la cadastral 0977411EE7207N, ubicada al Passeig Marítim, 50 de Ciutadella. 27-04-201727-05-201728
Aprovació inicial de l’Estudi de detall per possibilitar la construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb piscina en zona de servitud de protecció del domini públic marítim terrestre corresponent a la parcel·la cadastral 1383147EE7218S0001EY, ubicada al Camí de Baix, 67 de Ciutadella. 27-04-201727-05-201728
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per a tanatori a C/ de’s Ferrers parcel·les, 12, 2-3-4 POICI 05-04-201711-05-201712
Expedient al tràmit d’informació pública respecte de l’activitat venda al detall de llaminadures i articles de regal a Av. Jaume I el Conqueridor, 61 19-04-201729-04-20170
Expedient al tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra divisió física de locals en nau existent i infraestructures comuns dels locals resultants a C/ Industrials, 17-19-21, parc. 12, sector B-7, POICI 19-04-201729-04-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per a hotel d’i nterior a C/ Josep Mª Quadrado, 29 05-04-201724-04-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per a Reforma i canvi d’ús d’habitatge a hotel d’interior a C/ Roser, 5 05-04-201724-04-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per a canvi d’ús d’habitatge i comerç a restaurant a C/ Joan Benejam i Vives, 10/Plaça de’s Pins, 4 05-04-201724-04-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per a canvi d’ús de local de comercial a oficines a C/ Sant Pere Alcàntara, 46 05-04-201724-04-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra hote l d’interior a C/ Sant Cristòfol, 10 05-04-201724-04-20170
12345678910...
 

Edictes pendents de publicació al BOIB