Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Edictes


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra adequació de local desti nat a elaboració i venda de pizzes a Sant Isidre, 30b 07-02-201721-02-20171
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra reforma per canvi d’ús parcial i ampliació en planta segona d’un edifici entre mitgeres formant xamfrà a C/ Ruiz i Pablo, 55 24-01-201707-02-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat Venda al detall d'articles per a la llar i complements de vestir a c/ Portal de Maó, 13 13-01-201730-01-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra ampliació de planta de r eciclatge i tractament de residus per naus per fabricació de pèl·let, estella i encenall a Paratge de Rafal Amagat, pol. 12, parc. 103 10-01-201725-01-20170
Rectificació del document de modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic de Ciutadella de Menorca (PEPCHA) per permetre l'ús de bar, restaurant o similar en els patis dels edificis. 20-12-201620-01-20170
Aprovació de la documentació relativa a l'Avanç de la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca 11-11-201611-01-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra reforma i canvi d’ús d’edifici residencial per convetir-lo en hotel d’interior a C/ Sant Jeroni, 9 i Pça. del Roser 6. 21-12-201605-01-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra reforma i canvi d’ús d’habitatge per convetir-lo en hotel d’interior a C/ Carnisseria, 40 21-12-201605-01-20170
Aprovació inicial del Reglament del préstec de gots reutilitzables gestionats pel Servei de Medi Ambient 28-10-201613-12-20160
Expedient al tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra reforma i ampliació d’ap arthotel “Casas del Lago” a Via de Circumval·lació, 5 – Urb. Cala en Bosch. 18-11-201602-12-20160
12345678910...
 

Edictes pendents de publicació al BOIB