· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Edictes


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Aprovació inicial de l'expedient per a la imposició i la ordenació de les contribucions especials per finançar el projecte de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA 19A, UA20 i UA21) 09-04-201926-04-20194
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per ampliació de saló de jocs tipus B amb servei de bar i apostes a C/ Manobres, 8-10 08-04-201925-04-20193
Ampliació del termini d’informació pública acordat pel Ple de l’Ajuntament en data 20 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació inicial dels documents integrants de la revisió del PGOU de Ciutadella de Menorca, que es componen del nou Pla General de Ciutadella de Menorca (PG) i del Pla d’Ordenació Detallada (POD) 19-03-201923-04-20191
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat per instal·lació sense obres per a un comerç al detall de peces de vestir i complements a C/ Puríssima, 55 04-04-201923-04-20191
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per reforma de la Casa del Mar a C/ Marina, 19 11-03-201925-03-20190
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per reforma de local destinat a la venda al detall de menjars preparats a Pça. Sa Font, 3 11-03-201925-03-20190
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra obertura al públic de les Coves de s’Aigo a la urb. Cala Blanca 11-03-201925-03-20190
Rectificació errors detectats en l'Annex I de la normativa del Pla d'Ordenació Detallada (Matrius d'ús del sòl rústic) aprovat inicialment per acord de Ple de 20.12.2018 08-02-201919-03-20190
Aprovació inicial del PGOU de Ciutadella de Menorca 09-01-201919-03-20190
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per museu amb sales d’exposicions i cafeteria a C/Santíssim, 2 – Ca’n Saura Miret 25-02-201912-03-20190
12345678910...
 

Edictes pendents de publicació al BOIB