· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Ofertes de feina


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolOrganismeData IniciData FiDies
Concurs de mèrits per a proveir un lloc de treball de policia operatiu nocturn i crear una borsa, a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Ajuntament de Ciutadella21-01-202210-02-202213
Procés de selecció de persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a cobrir substitucions i/o vacants de llocs de mestres en règim laboral als centres que pertanyen al Patronat Municipal d’Escoles Infantils Patronat Municipal d' Escoles Infantils24-12-202114-01-20220
Procés de selecció de persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a cobrir substitucions i/o vacants de llocs d'educadors en règim laboral als centres que pertanyen al Patronat Municipal d’Escoles Infantils Patronat Municipal d' Escoles Infantils24-12-202114-01-20220
Procés de provisió temporal del lloc de treball de gerent del Patronat Municipal de l'Hospital de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, pel sistema de lliure designació en comissió de serveis Patronat Municipal de l'Hospital17-12-202127-12-20210
Convocatòria per a proveir, per mitjà de la promoció interna, 3 places d'oficial de la policia local Ajuntament de Ciutadella24-11-202123-12-20210
Convocatòria i bases per al procediment selectiu per a constituir una borsa d'aspirants a administratiu d'admnistració general, pel sistema de concurs-oposició Ajuntament de Ciutadella09-12-202121-12-20210
Creació d'una borsa per a possibles atribucions temporals de funcions de coordinació administrativa de cementiris (únicament hi pot participar per a personal funcionari de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, de l'escala d'administració general) Ajuntament de Ciutadella20-10-202104-11-20210
Bases i convocatòria per a regir el procés de selecció de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral de manteniment i treballs de tramoia per a cobrir, amb caràcter laboraltemporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a la Fundació Ciutadella Cultura, pel sistema de concurs oposició, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Ajuntament de Ciutadella28-07-202117-10-20210
Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu per a constituir una borsa d'aspirants a ser nomenats interinament Auxiliars Administratius Ajuntament de Ciutadella24-09-202107-10-20210
Convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa de treball en la categoria de tècnic-a de gestió, mitjançant el procediment d’oposició - concurs, per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, com a personal laboral Patronat Municipal de l'Hospital08-09-202129-09-20210
12345678910
 

Edictes pendents de publicació al BOIB