· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Ofertes de feina


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolOrganismeData IniciData FiDies
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa d'administratiu-va per a cobrir substitucions i/o vacants de lloc de feina d'administratiu, com a personal laboral temporal del Patronat Municipal de l'Hospital Patronat Municipal de l'Hospital08-02-202123-02-20210
Convocatòria de selecció de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral d'operadors Ajuntament de Ciutadella30-11-202015-12-20200
Convocatòria temporal de la plaça de personal secretari de contractació per comisió de serveis  26-11-202004-12-20200
Convocatòria i bases del procediment selectiu per a constituir una borsa de professionals en treball familiar  11-09-202024-09-20200
Bases que han de regir el procès de selecció persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a poder ser nomenades funcionàries/ris interines/ins de l'escala d'administració especial subescala tècnic, llicenciats o graduats en dret (A1)  27-08-202017-09-20200
Bases per a la creació d’una borsa de treball per a la plaça de gerència de la Fundació Ciutadella Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca  11-08-202031-08-20200
Bases per a regir el procés de selecció per proveir interinament, per mitjà del sistema de concurs oposició lliure, la plaça de tresorer/a de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la constitució d’una borsa de treball  09-07-202022-07-20200
Bases del procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral de fosser/a, mitjançant sistema de concurs-oposició  09-07-202015-07-20200
Convocatòria la selecció de personal voluntari per a constituir una borsa de personal de la Brigada de fontaneria municipal què, per ordre de prelació i en cas de necessitat, se’ls podrà atribuir temporalment funcions pròpies d’encarregat de llauner municipal, en cas que s’estimi necessari per raons dels serveis municipals  03-07-202010-07-20200
Bases per a la creació d'una borsa de treball d'AODL  28-01-202004-02-20200
12345678
 

Edictes pendents de publicació al BOIB