· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Ofertes de feina


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Convocatòria i bases del procediment selectiu per a constituir una borsa de professionals en treball familiar 11-09-202024-09-20200
Bases que han de regir el procès de selecció persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a poder ser nomenades funcionàries/ris interines/ins de l'escala d'administració especial subescala tècnic, llicenciats o graduats en dret (A1) 27-08-202017-09-20200
Bases per a regir el procés de selecció per proveir interinament, per mitjà del sistema de concurs oposició lliure, la plaça de tresorer/a de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la constitució d’una borsa de treball 09-07-202022-07-20200
Bases del procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral de fosser/a, mitjançant sistema de concurs-oposició 09-07-202015-07-20200
Convocatòria la selecció de personal voluntari per a constituir una borsa de personal de la Brigada de fontaneria municipal què, per ordre de prelació i en cas de necessitat, se’ls podrà atribuir temporalment funcions pròpies d’encarregat de llauner municipal, en cas que s’estimi necessari per raons dels serveis municipals 03-07-202010-07-20200
Bases per a la creació d'una borsa de treball d'AODL 28-01-202004-02-20200
Bases de la convocatòria per formar part d'una borsa de bombers voluntaris 16-12-201917-12-20190
BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 4 PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA MITJANÇANT EL PROCEDIMENT ORDINARI. 19-09-201925-10-20190
Acta tribunal proves selecció treballador/a familiar 23-07-201923-08-20190
Oferta d'ocupació en col·laboració amb el SOIB per a la contractació de 4 monitors per a les platges adaptades de Ciutadella 29-05-201905-06-20190
12345678
 

Edictes pendents de publicació al BOIB