Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Ofertes de feina


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Bases per a la creació d'una borsa de treball per a prestar serveis, si escau, com a funcionari interí de cap de jardiners 20-01-201709-02-20170
Creació d'una borsa per a nomenaments interins o substitucions de Tècnic d'Administració General (TAG) i de Tècnic d'Administració Especial (TAE) 22-12-201616-01-20170
Ordre prelació proves treball familiar 03-01-201713-01-20170
Bases per a creació d'una borsa de treball per a cobrir substitucions i/o vacants de llocs de feina de treball familiar 11-10-201631-10-20160
Convocatòria de selecció, per mitjà de concurs oposició, de personal funcionari interí per a la creació d’una borsa detreball de tècnic d’administració general (TAG) i de tècnic d’administració especial (TAE) per a exercir tasques de suport jurídic per alsserveis d’Urbanisme, de Contractació pública i en l’àmbit jurídic de Serveis Generals de l’Ajuntament. 10-09-201628-09-20160
Convocatòria per a la selecció de persones candidates per formar part d'una borsa d'auxiliars administratius. 27-08-201614-09-20160
Convocatòria per a la selecció de persones candidates per formar part d'una borsa de treball d'arquitecte municipal 22-08-201607-09-20160
Convocatòria d’una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs oposició per a la cobertura temporal de places vacants i/o substitucions de llocs de feina de personal professional en educació social. 05-07-201622-07-20160
Creació d'una borsa de treball per a cobrir substitucions i/o vacants de lloc de caner llacer de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca 18-05-201603-06-20160
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'arquitectes de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. 25-04-201611-05-20160
12345
 

Edictes pendents de publicació al BOIB