Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Entitats i associacions

Conté informació referent a les agrupacions o corporacions de persones o empreses creades amb uns objectius definits, en les seves diferents formes legals: associacions, fundacions, federacions, col·legis professionals, etc. Guia d’entitats ciutadanes, re