Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Desert

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicació
3080/2015Serveis Contracte del servei de retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
7443/2016Serveis Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de reforma del teatre des Born de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples
10259/2016Altres contractes (administratius no típics; especials...) Contracte privat d'arrendament d'una nau industrial per a ubicar-hi el magatzem de la brigada municipal d'obres i serveis de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
2700/2016Serveis Contracte reservat de serveis d'elaboració i repartiment de menjar a domicili per a usuaris de l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples
7728/2016Altres contractes (administratius no típics; especials...) Contracte d'arrandament d'una nau industrial per ubicar-hi el magatzem de la brigada municipal d'obres i serveis de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
268/2016Altres contractes (administratius no típics; especials...) Contracte d'arrendament d'un immoble destinat a la brigada municipal d'obres i serveis de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
12401/2015Serveis Contracte del servei de vigilància i seguretat privada, sense armes, a les dependències del servei d'atenció social de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
3835/2016Altres contractes (administratius no típics; especials...) Concessió d'ús privatiu per a l'explotació i manteniment d'un quiosc municipal i zona de pinar, ubicat en el recinte de la piscina municipal a l'aire lliure de Sa Platja Gran de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
2014/8180Serveis Licitació per a l'adjudicació de la contractació de diversos serveis per a usuaris de l'àrea de Serveis Socials. Obert criteri preu
8793/2014Altres contractes (administratius no típics; especials...) Alienació, mitjançant procediment obert, un únic criteri (preu), de l'immoble patrimonial, ubicat a la plaça de la Llibertat núm. 15 de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
12


 RSS

 Tornar