· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Desert

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicació
10981/2018Serveis Contractació de diversos serveis d'atenció social de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per lots (1, 2, 3) Obert criteris múltiples
770/2019Serveis Servei de seguretat privada (lot 1) i auxiliars de servei (lot 2) durant les Festes de Sant Joan 2019 Obert criteri preu
4709/2018Serveis Contractació del servei d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
2679/2018Serveis Contracte del servei d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics Obert criteris múltiples
474/2018Serveis Licitació per a l'adjudicació del contracte del servei de la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, dels organismes autònoms i ens públics. Obert criteris múltiples
12051/2017Subministrament Licitació del contracte de subministrament d'un vehicle tipus camió trabuc per a la brigada d'obres de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca  
3080/2015Serveis Contracte del servei de retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
7443/2016Serveis Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de reforma del teatre des Born de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples
10259/2016Altres contractes (administratius no típics; especials...) Contracte privat d'arrendament d'una nau industrial per a ubicar-hi el magatzem de la brigada municipal d'obres i serveis de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
2700/2016Serveis Contracte reservat de serveis d'elaboració i repartiment de menjar a domicili per a usuaris de l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples
123


 RSS

 Tornar