· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Adjudicacions

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicació
9199/2019Serveis Contractació del servei d'administració i docència del Centre Municipal d'Art (tallers municipals d'arts plàstiques i visuals) de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples
1501/2019Subministrament Subministrament de senyalització viària i material complementari amb destí al servei de senyalització viària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
13594/2018Serveis Contractació de la concessió de serveis de la piscina coberta (inclou sala de acondicionament físic) i activitats aquátiques de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples
983/2019Serveis Concurs per a l'adjudicació de l'explotació, per tercers, de les instal·lacioons de temporada en la platja de Sa Caleta del terme municipal de Ciutadella de Menorca, amb ocupació del domini públic marítim-terrestre, per a l'any 2019 i 2020. Obert criteris múltiples
2457/2019Subministrament Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un sistema de control d'aforament d'entrada i sortida i còmput total d'aforament en determinades zones del municipi de Ciutadella de Menorca per a les Festes de Sant Joan  
1805/2019Serveis Contractació del servei de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil y patrimonial de l'Ayuntament de Ciutadella de Menorca, dels seus organismes autònoms i ens públics Obert criteris múltiples
2390/2018Serveis Contracte del servei de tractament fitosanitari preventiu a diverses palmeres municipals contra la plaga del becut vermell per a l'any 2018 Obert criteri preu
3771/2017Subministrament Licitació del contracte del subministrament del vestuari amb destinació a la plantilla del cos de la policia local de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
8388/2017Obres Licitació per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma de la xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del c/ del Roser i Beat Ramón Llull (1ª fase) del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
6881/2017Serveis Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i equipament i posterior direcció facultativa de les obres d'adequació del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
12


 RSS

 Tornar