Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Adjudicacions

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicació
1356/2018Subministrament Contractació del subministrament d'un vehicle tipus camió trabuc amb destí a la brigada d'obres de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples
3213/2018Serveis Contractació del servei de control, vigilància i denúncia de l'estacionament limitat i controlat de vehícles a la via pública de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
1919/2018Subministrament Contractació mixta de subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals "Son Marçal" i "U.D.Sami" de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
2390/2018Serveis Contracte del servei de tractament fitosanitari preventiu a diverses palmeres municipals contra la plaga del becut vermell per a l'any 2018 Obert criteri preu
000812/2018Obres Licitació de la contractació de les obres de soterrament de la xarxa aèria de baixa tensió del c/ Mallorca, entre c/ Bisbe Juano i la Plaça dels Pins, del terme municipal de Ciutadella de Menorca Procediment negociat sense publicitat
8285/2017Serveis Licitació per a l'adjudicació del contracte del servei de la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial (lot 1) i d'accidents col·lectius per les festes de Sant Joan (lot 2) de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
1789/2017Obres Licitació del contracte, per lots, de les obres de millora del paviment de diversos camins (La Vall i Cala en Turqueta) del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
3771/2017Subministrament Licitació del contracte del subministrament del vestuari amb destinació a la plantilla del cos de la policia local de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
8388/2017Obres Licitació per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma de la xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del c/ del Roser i Beat Ramón Llull (1ª fase) del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
6881/2017Serveis Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i equipament i posterior direcció facultativa de les obres d'adequació del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
12


 RSS

 Tornar