· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Adjudicacions

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicació
2390/2018Serveis Contracte del servei de tractament fitosanitari preventiu a diverses palmeres municipals contra la plaga del becut vermell per a l'any 2018 Obert criteri preu
3771/2017Subministrament Licitació del contracte del subministrament del vestuari amb destinació a la plantilla del cos de la policia local de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
8388/2017Obres Licitació per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma de la xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del c/ del Roser i Beat Ramón Llull (1ª fase) del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
6881/2017Serveis Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i equipament i posterior direcció facultativa de les obres d'adequació del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
11485/2016Serveis Contractació del servei de neteja dels edificis i dependències de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples
6112/2017Serveis Contracte del servei de redacció d'un estudi per a la descripció i valoració dels llocs de treball a efectes d'ordenar els diferents llocs mitjançant una RLT de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples
3328/2017Altres contractes (administratius no típics; especials...) Contracte menor de la pòlissa d'assegurança d'accidents per les festes patronals de Sant Joan 2017  
791/2017Subministrament Contracte de subministrament mitjançant adquisició de 1000 comptadors d'aigua potable Procediment negociat sense publicitat
8349/2017Obres Licitació del contracte de les obres del projecte de millora de la mobilitat, il·luminació i accessibilitat en una zona entorn del Canal Salat  
8332/2017Obres Licitació del contracte de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic de l'Avinguda Simon de Olivar, del terme municipal de Ciutadella de Menorca  
12


 RSS

 Tornar