· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subastes i Licitacions en curs

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicacióData límit ofertes
12367/2018Serveis Contractació mixta del servei d'instal·lació, menteniment i retirada de l'abalisament de les platges de Ciutadella, 2019 - 2010, i del subministrament del material necessari per a la prestació del servei. Obert criteri preu25-03-2019
1805/2019Serveis Contractació del servei de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil y patrimonial de l'Ayuntament de Ciutadella de Menorca, dels seus organismes autònoms i ens públics Obert criteris múltiples08-03-2019
10602/2018Serveis Contractació del servei de tractament fitosanitari preventiu a diverses plameres del municipi de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu01-02-2019
11808/2018Serveis Consulta preliminar de mercat dirigida als operadors econòmics actius amb la finalitat de realitzar un estudi de mercat dels sistemes actuals existents de conteig d'aforament, mitjançant càmeres i sistemes de software per a la posterior licitació  01-12-2018
8877/2018Serveis CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT DIRIGIDA A LA POSTERIOR LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSES ASSEGURANCES (PARC MÒBIL, RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I RC, ACCIDENTS COL·LECTIUS I DANYS MATERIALS PATRIMONIALS), PER LOTS.  03-11-2018
5754/2018Serveis Consultes preliminars del mercat per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics  04-06-2018
9139/2017Serveis Contracte del servei de recollida, transport i dipòsit en planta o centre autoritzat d'eliminació o transformació de subproductes animals no destinats al consum humà (sandach) procedents de l'escorxador municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples 


 RSS

 Tornar