· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subastes i Licitacions en curs

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicacióData límit ofertes
9199/2019Serveis Contractació del servei d'administració i docència del Centre Municipal d'Art (tallers municipals d'arts plàstiques i visuals) de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples20-09-2019
3751/2019Serveis Contractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per procediment obert, tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Obert criteris múltiples18-09-2019
9139/2017Serveis Contracte del servei de recollida, transport i dipòsit en planta o centre autoritzat d'eliminació o transformació de subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) procedents de l'escorxador municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples20-08-2019
13594/2018Serveis Contractació de la concessió de serveis de la piscina coberta (inclou sala de acondicionament físic) i activitats aquátiques de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples18-06-2019
4543/2019Serveis CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT PER A LA POSTERIOR LICITACIÓ DEL SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA I D'AUXILIARS DE SERVEI PER A LES FESTES DE SANT JOAN 2019 DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA.  06-05-2019
11808/2018Serveis Consulta preliminar de mercat dirigida als operadors econòmics actius amb la finalitat de realitzar un estudi de mercat dels sistemes actuals existents de conteig d'aforament, mitjançant càmeres i sistemes de software per a la posterior licitació  01-12-2018
8877/2018Serveis CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT DIRIGIDA A LA POSTERIOR LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSES ASSEGURANCES (PARC MÒBIL, RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I RC, ACCIDENTS COL·LECTIUS I DANYS MATERIALS PATRIMONIALS), PER LOTS.  03-11-2018
5754/2018Serveis Consultes preliminars del mercat per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics  04-06-2018


 RSS

 Tornar