Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subastes i Licitacions en curs

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicacióData límit ofertes
739/2018Serveis Contracte reservat del servei de manteniment de les urbanitzacions i les zones turístiques de Ciutaddella de Menorca. Obert criteri preu21-09-2018
3213/2018Serveis Contractació del servei de control, vigilància i denúncia de l'estacionament limitat i controlat de vehícles a la via pública de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples06-09-2018
4874/2018Serveis Licitació de l'autorització administrativa per a l'aprofitament especial del domini públic municipal per a l'explotació del servei de tren turístic pneumàtic a les urbanitzacions de Cap d'Artrutx-Cala en Bosch-Son Xoriguer de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu04-07-2018
5754/2018Serveis Consultes preliminars del mercat per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics  04-06-2018
4709/2018Serveis Contractació del servei d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples23-05-2018
9139/2017Serveis Contracte del servei de recollida, transport i dipòsit en planta o centre autoritzat d'eliminació o transformació de subproductes animals no destinats al consum humà (sandach) procedents de l'escorxador municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples 
605/2018Serveis Contractació del servei de vigilància, salvament, socorrisme i informació de les platges del municipi de Ciutadella de Menorca i la piscina descoberta municipal   
3532/2018Serveis Contracte del servei de seguretat privada i auxiliar de les festes de Sant Joan, 2018 i 2019   
6212/2018Serveis Adjudicació del contracte de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Directa 
6911/2018Serveis Contractació del servei tècnic d'intervenció psicològica i sanitària amb destinació al servei de promoció de l'autonomia de les persones majors i del centre d'estades diürnes del municipi de Ciutadella de Menorca que presta el Patronat Municipal de l'Hospital, per procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris d'adjudicació. Obert criteris múltiples 


 RSS

 



Tornar