· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subastes i Licitacions en curs

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicacióData límit ofertes
4034/2019Obres Contractació de les obres del projecte de climatització per l'edifici municipal de serveis socials Ca Sa Millonària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu17-07-2019
1501/2019Subministrament Subministrament de senyalització viària i material complementari amb destí al servei de senyalització viària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu28-06-2019
5473/2019Obres Sotmetre a un període d'informació pública de 20 dies hàbils, des de l'anunci del BOIB, l'expedient per a la devolució de les garanties definitives.  25-06-2019
5442/2019Obres Sotmetre a un període d'informació pública de 20 dies hàbils, des de l'anunci del BOIB, l'expedient per a la devolució de les garanties definitives.  25-06-2019
13594/2018Serveis Contractació de la concessió de serveis de la piscina coberta (inclou sala de acondicionament físic) i activitats aquátiques de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples18-06-2019
4543/2019Serveis CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT PER A LA POSTERIOR LICITACIÓ DEL SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA I D'AUXILIARS DE SERVEI PER A LES FESTES DE SANT JOAN 2019 DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA.  06-05-2019
12368/2018Obres Contractació de les obres del projecte d'instal·lació solar fotovoltaica de 60kw connectada a xarxa per autoconsum en la coberta de la piscina coberta municipal. Obert criteri preu02-05-2019
11808/2018Serveis Consulta preliminar de mercat dirigida als operadors econòmics actius amb la finalitat de realitzar un estudi de mercat dels sistemes actuals existents de conteig d'aforament, mitjançant càmeres i sistemes de software per a la posterior licitació  01-12-2018
8877/2018Serveis CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT DIRIGIDA A LA POSTERIOR LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSES ASSEGURANCES (PARC MÒBIL, RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I RC, ACCIDENTS COL·LECTIUS I DANYS MATERIALS PATRIMONIALS), PER LOTS.  03-11-2018
5754/2018Serveis Consultes preliminars del mercat per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics  04-06-2018
12


 RSS

 Tornar