Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subastes i Licitacions en curs

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicacióData límit ofertes
11808/2018Serveis Consulta preliminar de mercat dirigida als operadors econòmics actius amb la finalitat de realitzar un estudi de mercat dels sistemes actuals existents de conteig d'aforament, mitjançant càmeres i sistemes de software per a la posterior licitació  01-12-2018
11698/2018Serveis Contractació del servei d'assegurança de vehícles del parc mòbil de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Obert criteris múltiples23-11-2018
10189/2018Altres contractes (administratius no típics; especials...) Licitació dels contractes de lloguer dels establiments (llocs de venda) destinats a la venda de productes càrnics situats a l’edifici de propietat municipal de la Plaça Llibertat, s/n del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples06-11-2018
8877/2018Serveis CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT DIRIGIDA A LA POSTERIOR LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSES ASSEGURANCES (PARC MÒBIL, RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I RC, ACCIDENTS COL·LECTIUS I DANYS MATERIALS PATRIMONIALS), PER LOTS.  03-11-2018
8284/2018Obres Contracte d'obres del projecte de millora del paviment d'un tram del camí de Ses Quarterades i la Trinitat (lot 1) i del projecte de millora del paviment d'un tram del camí de S'Hort de ses Taronges (lot 2) del terme municipal de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples21-10-2018
739/2018Serveis Contracte reservat del servei de manteniment de les urbanitzacions i les zones turístiques de Ciutaddella de Menorca. Obert criteri preu21-09-2018
8267/2018Obres Contractació mixta d'obra i subministrament per a l'execució del projecte d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i d'equipament pel teatre des Born.  13-09-2018
4874/2018Serveis Licitació de l'autorització administrativa per a l'aprofitament especial del domini públic municipal per a l'explotació del servei de tren turístic pneumàtic a les urbanitzacions de Cap d'Artrutx-Cala en Bosch-Son Xoriguer de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu04-07-2018
006295/2018Subministrament Contractació mixta de subministrament, obra i servei per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal "Sant Antoni" de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, Modalitat Leasing. Obert criteris múltiples03-07-2018
5754/2018Serveis Consultes preliminars del mercat per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics  04-06-2018
12


 RSS

 Tornar