Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol

Subastes i Licitacions en curs

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicacióData límit ofertes
2155/2017Serveis Contracte de servei de vigilància, salvament, socorrisme i informació de les platges del municipi de Ciutadella de Menorca i la piscina descoberta municipal per a la temporada 2017 Obert criteris múltiples18-04-2017
791/2017Subministrament Contracte de subministrament mitjançant adquisició de 1000 comptadors d'aigua potable Procediment negociat sense publicitat18-04-2017
2774/2017Altres contractes (administratius no típics; especials...) Contracte privat d'arrendament d'una nau industrial per a ubicar-hi el magatzem de la brigada municipal d'obres i serveis de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples11-04-2017
10836/2016Altres contractes (administratius no típics; especials...) Concessió d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació de diferents serveis de temporada a les platges del municipi de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples20-03-2017
7443/2016Serveis Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de reforma del teatre des Born de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples20-03-2017
103/2017Serveis Contracte reservat de serveis de neteja i manteniment de la jardineria de diverses zones verdes de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples13-03-2017
4676/2016Altres contractes (administratius no típics; especials...) Contracte d'arrendament d'una nau industrial per part de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la seva utilització com a dipòsit de vehicles retirats de la via pública. Obert criteris múltiples24-02-2017
1606/2014Serveis Treball de redacció de la revisió del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric (PEPCH) Obert criteri preu14-11-2014


 RSS

 Tornar