Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subastes i Licitacions en curs

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicacióData límit ofertes
739/2018Serveis Contracte reservat del servei de manteniment de les urbanitzacions i les zones turístiques de Ciutaddella de Menorca. Obert criteri preu21-09-2018
1356/2018Subministrament Contractació del subministrament d'un vehicle tipus camió trabuc amb destí a la brigada d'obres de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples21-09-2018
8267/2018Obres Contractació mixta d'obra i subministrament per a l'execució del projecte d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i d'equipament pel teatre des Born.  13-09-2018
3213/2018Serveis Contractació del servei de control, vigilància i denúncia de l'estacionament limitat i controlat de vehícles a la via pública de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples06-09-2018
007906/2018Obres CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DELS PROJECTES D'ESTUDI LUMINOTÈCNIC DE L'ESTADI MUNICIPAL SON MARÇAL (LOT 1) , DEL CAMP DE FUTBOL U.D. SAMI (LOT 2), PAVELLÓ DE CALÓS (LOT 3), I POLIEPSORTIU SANT JOAN (LOT 4) PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ URGENT, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. Obert criteris múltiples09-08-2018
6976/2018Obres Contracte de les obres dels projectes d'estudi luminotècnic de diversos espais esportius municipals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per lots. Obert criteris múltiples31-07-2018
4874/2018Serveis Licitació de l'autorització administrativa per a l'aprofitament especial del domini públic municipal per a l'explotació del servei de tren turístic pneumàtic a les urbanitzacions de Cap d'Artrutx-Cala en Bosch-Son Xoriguer de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu04-07-2018
006295/2018Subministrament Contractació mixta de subministrament, obra i servei per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal "Sant Antoni" de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, Modalitat Leasing. Obert criteris múltiples03-07-2018
5754/2018Serveis Consultes preliminars del mercat per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics  04-06-2018
4709/2018Serveis Contractació del servei d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples23-05-2018
12


 RSS

 Tornar