Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subastes i Licitacions en curs

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicacióData límit ofertes
4709/2018Serveis Contractació del servei d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples23-05-2018
2690/2018Serveis Contracte del servei de tractament fitosanitari preventiu a diverses palmeres municipals contra la plaga del becut vermell per a l'any 2018 Obert criteri preu07-05-2018
2103/2018Obres Contracte d'execució de les obres de la documentació tècnica "Separata projecte xarxa clavegueram Cala Morell connexió aigües residuals Cala Morell-POICI" del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu03-04-2018
2318/2018Obres Contracte d'execució de les obres del projecte "Reforma de les infraestructures dels carrers Mossèn Josep Salord i Farnés i Josep Mª Fivaller" del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu30-03-2018
9452/2017Obres Sol·licitud de pressupostos a diferents constructores per eliminar les filtracions d'aigua a l'EI es Fabiol  27-11-2017
9139/2017Serveis Contracte del servei de recollida, transport i dipòsit en planta o centre autoritzat d'eliminació o transformació de subproductes animals no destinats al consum humà (sandach) procedents de l'escorxador municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples 
605/2018Serveis Contractació del servei de vigilància, salvament, socorrisme i informació de les platges del municipi de Ciutadella de Menorca i la piscina descoberta municipal   
3532/2018Serveis Contracte del servei de seguretat privada i auxiliar de les festes de Sant Joan, 2018 i 2019   
001776/2017Subministrament Contracte del subministrament d'elements de senyalització viària per al terme municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa i diversos criteris d'adjudicació i elements de negociació Obert criteris múltiples 


 RSS

 Tornar