Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subastes i Licitacions en curs

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicacióData límit ofertes
1789/2017Obres Licitació del contracte, per lots, de les obres de millora del paviment de diversos camins (La Vall i Cala en Turqueta) del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu14-11-2017
8388/2017Obres Licitació per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma de la xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del c/ del Roser i Beat Ramón Llull (1ª fase) del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu23-10-2017
6881/2017Serveis Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i equipament i posterior direcció facultativa de les obres d'adequació del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples07-09-2017
3332/2017Serveis Contractació del servei de direcció, docència i gestió de l'escola municipal de música i arts escèniques i banda municipal de música de l'Ajuntament de Ciutadella per procediment obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Obert criteris múltiples06-09-2017
11485/2016Serveis Contractació del servei de neteja dels edificis i dependències de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples26-08-2017
6112/2017Serveis Contracte del servei de redacció d'un estudi per a la descripció i valoració dels llocs de treball a efectes d'ordenar els diferents llocs mitjançant una RLT de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples11-08-2017
001776/2017Subministrament Contracte del subministrament d'elements de senyalització viària per al terme municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa i diversos criteris d'adjudicació i elements de negociació Obert criteris múltiples 
8349/2017Obres Licitació del contracte de les obres del projecte de millora de la mobilitat, il·luminació i accessibilitat en una zona entorn del Canal Salat   
8332/2017Obres Licitació del contracte de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic de l'Avinguda Simon de Olivar, del terme municipal de Ciutadella de Menorca   


 RSS

 Tornar