· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subastes i Licitacions en curs

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicacióData límit ofertes
7639/2019Obres Obra del projecte d'adecuació de l'intercanviador d'autobusos a la via perimetral del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu26-09-2019
9199/2019Serveis Contractació del servei d'administració i docència del Centre Municipal d'Art (tallers municipals d'arts plàstiques i visuals) de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples20-09-2019
3751/2019Serveis Contractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per procediment obert, tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Obert criteris múltiples18-09-2019
6096/2019Obres Contractació d'obres per a l'execució del projecte de disseny de plaça urbana situada a l'avinguda Josep Mascaró Passarius, carrer Ciutat d'Oristano i carrer Camí Vell de Maó, del terme municipal de Ciutadella de Menorca (1a. fase d'execució) Obert criteri preu29-08-2019
9139/2017Serveis Contracte del servei de recollida, transport i dipòsit en planta o centre autoritzat d'eliminació o transformació de subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) procedents de l'escorxador municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples20-08-2019
4034/2019Obres Contractació de les obres del projecte de climatització per l'edifici municipal de serveis socials Ca Sa Millonària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu17-07-2019
1501/2019Subministrament Subministrament de senyalització viària i material complementari amb destí al servei de senyalització viària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu28-06-2019
5473/2019Obres Sotmetre a un període d'informació pública de 20 dies hàbils, des de l'anunci del BOIB, l'expedient per a la devolució de les garanties definitives.  25-06-2019
5442/2019Obres Sotmetre a un període d'informació pública de 20 dies hàbils, des de l'anunci del BOIB, l'expedient per a la devolució de les garanties definitives.  25-06-2019
13594/2018Serveis Contractació de la concessió de serveis de la piscina coberta (inclou sala de acondicionament físic) i activitats aquátiques de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples18-06-2019
12


 RSS

 Tornar