· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Suspensió pròrroga del contracte del servei d'assegurança d'accidents col·lectius durant les Festes de Sant Joan. (exp. contracte: 8285/2017)

Núm. Exp: 2418/2020

Data aprovació: 16-06-2021

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar