Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 23 al 28 de maig

Obres

Contracte d'execució de les obres de la documentació tècnica "Separata projecte xarxa clavegueram Cala Morell connexió aigües residuals Cala Morell-POICI" del terme municipal de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 2103/2018

Data aprovació: 28-02-2018

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 1.029.403,10 €

Data límit de presentació d'ofertes: 03-04-2018

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar