Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol

Serveis

Contracte de servei de vigilància, salvament, socorrisme i informació de les platges del municipi de Ciutadella de Menorca i la piscina descoberta municipal per a la temporada 2017

Núm. Exp: 2155/2017

Data aprovació: 22-03-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 229.100,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 18-04-2017

Obertura pliques: 27-04-2017, a les 09.00 hores, a la Sala de juntes. 02-05-2017, a les 09.00 hores, a la Sala de juntes.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar