Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte reservat de serveis de neteja i manteniment de la jardineria de diverses zones verdes de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 103/2017

Data aprovació: 08-02-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 259.402,50 €

Data límit de presentació d'ofertes: 13-03-2017

Obertura pliques: 16-03-2017, a les 09.00 hores, al despatx de l'Alcaldia. 20-03-2017, a les 08.00 hores, al despatx de l'Alcaldia. 21-04-2017, a les 09.30 hores, a la Sala de Juntes.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar