· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte reservat de serveis d'elaboració i repartiment de menjar a domicili per a usuaris de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 296/2017

Data aprovació: 01-02-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 24-02-2017

Obertura pliques: 02-03-2017, a les 09.30 hores, al despatx de l'Alcaldia. 06-03-2017, a les 11.00 hores, al despatx de l'Alcaldia.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 22-03-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA

Import:

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 24-04-2017


 


Tornar