Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Expendeduria Nº 2 - Varis

Plaça dels pins 47 http://sites.google.com/site/espinstabacs/ 971381480 Comerç dedicat a la venda de tabac, articles del fumador: pipes, encenadors, talla-puros, caixes humificadores, articles de regal.
També oferim servei de fax i fotocopies, recarrega de mòvils.