Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

 PSOE

Regidors:Noemi Gomila
Joan Salord
Carol Cerdà
Juan García
Noemí Camps Villalonga
Joan Salord Justo
Gràcia Mercadal Marqués
Maria Alexandra Moll Taltavull


Portaveu del grup municipal:
Noemí Camps Villalonga

Dades de contacte
Adreça: Carrer del Sud, 21


Altres informacions
Lloc web: http://www.psoeciutadella.com/
Xarxes Socials: https://www.facebook.com/psoe.ciutadella
Correu electrònic: psoeciutadella@gmail.com

 

 


 

Proposta sobre l'aprovació de la nova catalogació de les platges de Ciutadella.

- 15/02/2018 -
Clica aquí per veure la informació.

Adhesió al codi de bon govern de la FEMP

- 15/02/2018 -
Proposta d' adhesió per part de l' Ajuntament de Ciutadella al codi de bon govern de la Federació Espanyola de Municipis i Provincies (FEMP)

Accediu a la noticia per consultar la proposta i el codi de bon govern de la FEMP. 

 

Gas natural com a combustible a la central tèrmica

- 25/01/2018 -
Proposta de l' equip de govern en relació al canvi a gas natural com a combustible a utilitzar a la central tèrmica de Menorca i sobre l’enllaç elèctric Mallorca-Menorca Entreu a la noticia per accedir al document

Proposta d’aprovar inicialment el Projecte de la xarxa de clavegueram de la urbanització de Cala Morell

- 21/12/2017 -
Proposta d’aprovar inicialment el Projecte de la xarxa de clavegueram de la urbanització de Cala Morell

Proposta relativa al model d’educació 0-3 davant la iniciativa del Govern Balear de crear una doble xarxa d’escoletes infantils i guarderies assistencials

- 21/12/2017 -
Proposta relativa al model d’educació 0-3 davant la iniciativa del Govern Balear de crear una doble xarxa d’escoletes infantils i guarderies assistencials

Proposta de resolució de les al·legacions i d'aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici de 2018

- 21/12/2017 -
 Proposta de resolució de les al·legacions i d'aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici de 2018, que comprèn el de l'entitat mateixa i els dels patronats municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal

Proposta conjunta per donar el nom de "Tita Llorens" a la piscina municipal de Ciutadella de Menorca

- 21/09/2017 -
 Tots els grups municipal presenten aquesta proposta en relació a posar-li el nom de "Tita Llorens" a la piscina municipal de Ciutadella de Menorca.

Proposta relativa a la designació de les festes locals de l'any 2018

- 20/07/2017 -
  Clicau per a veure la proposta al document adjunt

Proposta d’aprovar el primer Pla de subvencions de l’Ajuntament de Ciutadella

- 20/07/2017 -
  Clicau per a veure la proposta al document adjunt

Proposta d’aprovar inicialment l’Ordenança general reguladora de preus públics

- 20/08/2017 -
  Clicau per a veure la proposta al document adjunt

Proposta d'aprovació de la Política de Medi Ambient per a la gestió de les platges de Ciutadella

- 20/07/2017 -
 Clicau per a veure la proposta al document adjunt

Proposta de l'Àrea Socioeducativa per l'aprovació del Reglament municipal del servei de menjar a domicili de Ciutadela de Menorca.

- 15/07/2017 -
1. Aprovar inicialment el Reglament municipal del servei de menjar a domicili, tal com consta a l'expedient.2. Publicar l'acord d'aprovació inicial d'aquest reglament per tal que, a partir del dia següent d'aquesta publicació al BOIB, s'obri el període d'informació pública, de 30 dies, en el qual es puguin presentar al·legacions per part de qualsevol ciutadà. (...)

Proposta de l'Àrea Socioeducativa per la dotació de recursos necessaris per atendre la diversitat de tots els centres educatius

- 15/07/2017 -
1. Que la Conselleria d'Educació faci la dotació de recursos necessàris per a atendre la diversitat de tots els centres, tenint en compte els diferents diagnòstics i les seves característiques, i no a partir d'un paràmetre numèric que no reflecteix la realitat.2. Que els criteris de dotació de recursos a les UEECO permetin una vertadera educació inclusiva que suposa acompanyament constant de l'alumnat, per tal que pugui participar en activitats de grups ordinaris.3. Que la Conselleria vetlli per tal que els recursos que corresponen a les necessitats de cada centre arribin a principi de curs, fruit d'una planificació i una previsió adequades. (...)

Proposta de l'Àrea Socioeducativa pel Pacte de Milà

- 15/07/2017 -
1.Que l'Ajuntament de Ciutadella reculli les recomanacions emanades del Compromís de Mongofre per treballar per una alimentació saludable i que contribueixi al benestar social i a la generació de sostenibilitat. (...)

12
Tornar