Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Grup municipal del Partit Popular

Joan Benejam Escanellas (Portaveu)
Núria Torrent Pallicer
Joan Carrasco Domingo
Raquel Negrete Pericás
Diego Pons Pons
Maria Asunción Pons Fullana


 

Precs i/o preguntes del grup municipal del PP

- 15/02/2018 -
 Clica aquí per veure la informació.

Moció en relació al quiosc de la plaça del Born

- 15/02/2018 -
Clica aquí per veure la informació.

Moció en relació a donar suport a la presó permanent revisable.

- 15/02/2018 -
Clica aquí per veure la informació.

Precs i/o preguntes del Grup Municipal Popular

- 25/01/2018 -
Precs i preguntes del Grup Municipal Popular per al  plenari de gener de 2018

Accediu a la publicació per a veure els documentsPrecs i/o preguntes del Grup Municipal Popular

- 21/12/2017 -
 Accediu per a veure els precs i preguntes

Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a corregir i millorar el compliment dels indicadors de transparència de l’Ajuntament

- 21/12/2017 -
 Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a corregir i millorar el compliment dels indicadors de transparència de l’Ajuntament de Ciutadella.

Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les guarderies assistencials

- 21/12/2017 -
  Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les guarderies assistencials

Moció del PP per a proposar dedicar una sala de Can Saura Miret a l’artista Pepe Torrent Vivó

- 21/12/2017 -
Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a proposar dedicar una sala de Can Saura Miret a l’artista Pepe Torrent Vivó

Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la duplicitat de l’ecotaxa

- 21/12/2017 -
 Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la duplicitat de l’ecotaxa

Moció del PP en relació a l'exigència del requisit de coneixements del català al personal sanitari

- 19/10/2017 -
Moció que presenta el Partit Popular en relació a l'exigència del requisit de coneixements del català al personal sanitari.

Moció del PP en relació a sa posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella

- 19/10/2017 -
Moció que presenta el Partit Popular en relació a sa posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella.

Moció del PP en relació a les cases ocupades del carrer Bisbe Juano

- 19/10/2017 -
Moció que presenta el PP en relació a les cases ocupades del carrer Bisbe Juano

Moció del PP en relació a l'anunci de la pàgina web municipal relatiu a les notícies que surten a la pàgina web

- 19/10/2017 -
Moció del PP en relació a l'anunci de la pàgina web municipal relatiu a les notícies que surten a la pàgina web

Moción que presenta el PP en relación a apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como garantes del estado de derecho

- 19/10/2017 -
El Partido Popular del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organizació, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, desea elevar el Pleno Municipal ésta moción.

1234
Tornar