· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Certificat de viatge
Tramitar

Objecte del Tràmit: Serveix per acreditar la residència a les Illes Balears i així obtenir el descompte en el transport aeri i marítim corresponent.
Àmbit de responsabilitat: OAC
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona que estigui empadronada en el municipi i tengui la nacionalitat espanyola o dels estats membres de la Unió Europea, no comunitàries amb targeta de residència permanent, i vinculats a ciutadans de la UE.
Requisits a complir:
Documentació a presentar: Espanyols: DNI, carnet de conduir, passaport o llibre de família en cas de tractar-se de menors.
Estrangers: NIE (targeta de residència)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, s/n
Per telèfon (només informació): 971.38.10.50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org (información)
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: Presentar el document d'identitat. En el cas que el ciutadà ho faci a nom d'una altra persona ha d'aportar el seu document d'identitat.
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 0,67 € (presencial). Gratuit (on line)
Resposta al ciutadà: Aquest tràmit es fa en el mateix moment que se sol·licita
Marc Legal: Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: