· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Sol·licitud d'autorització per matar un bujot per Setmana Santa


Objecte del Tràmit: Sol·licitud d'autorització per matar un bujot el diumenge de Pasqua.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica que representi una entitat.
Requisits a complir: Complir les mesures de seguretat indicades a l'informe emès per la Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat a Menorca.
Documentació a presentar: 1) Instància genèrica sol·licitant permís per a matar el bujot el diumenge de Pasqua.
2) Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/1992) per a la realització dels tràmits administratius, si es necessari.
3) Relació d'armes i tiradors.
4) Fotocòpia dels DNIs dels tiradors, de les llicències d'armes i de les guies d'armes.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.38.10.50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 1 mes i mig abans de Pasqua
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Documentació que genera l'Ajuntament:
1) Informe de la Policia Local
2) Oficis de deficiències
3) Resolucions
4) Notificacions