· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Autorització d'ocupació de via pública (OVP) per taules petitòries


Objecte del Tràmit: Es tracta de sol·licitar autorització per ocupar la via pública mitjançant una taula petitòria per efectuar captació econòmica destinada a causes humanitàries concretes plenament justificades, d'especial significació ciutadana o d'interès general.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Les ONGs o societats benèfiques -sense ànim de lucre- degudament registrades en territori nacional i declarades d'interès públic.
Requisits a complir: El sol·licitant no podrà tenir finalitat lucrativa.
Documentació a presentar: 1) Instància general sol·licitant l'OVP per una taula petitòria indicant data, horari i lloc.
2) Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/1992) per a la realització dels tràmits administratius, si es necessari.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.38.10.50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 1 mes previ a l'OVP
Terminis de l'administració: 1 mes
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Ordenança municipal reguladora d'ocupació de la via pública de Ciutadella.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Documentació que genera l'Ajuntament:
1) Informe d'ocupació de via pública de l'enginyer.
2) Oficis de deficiències, si escau.
3) Resolucions.
4) Notificacions.

 


Documents Relacionats: