· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Autorització d'ocupació de via pública (OVP) per taules informatives


Objecte del Tràmit: Sol·licitar autorització per ocupar la via pública mitjançant una taula informativa.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Les ONGs, institucions, organismes oficials, fundacions i associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes i radicades o amb representació en territori nacional, o a les promogudes per organismes autònoms municipals, sindicats i partits polítics sempre que es tracti de motius específics que no consisteixin en la realització de propaganda del partit o per captar la militància fora de les campanyes electorals.
Requisits a complir: El sol·licitant no podrà tenir finalitat lucrativa.
Documentació a presentar: 1) Instància general sol·licitant l'OVP per una taula informativa indicant data, horari i lloc.
2) Acreditació o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/1992) per a la realització de tràmits administratius, si es necessari.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born s/n
Per telèfon (només informació): 971 381 050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: ciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 1 mes previament a l'OVP
Terminis de l'administració: 1 mes
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Ordenança municipal reguladora d'ocupació de la via pública de Ciutadella.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Documentació que genera l'Ajuntament:
1) Informe d'ocupació de via pública de l'enginyer
2) Oficis de deficiències, si es necessari
3) Resolucions
4) Notificacions

 


Documents Relacionats: