· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Autorització d'activitat no permanent major


Objecte del Tràmit: Es tracta de sol·licitar a l'administració l'autorització per a la realització d'una activitat NO permanent major que es realitzi íntegrament en el municipi de Ciutadella.
Àmbit de responsabilitat: Activitats i disciplina governativa
Qui ho pot demanar: Les persones físiques i jurídiques que vulguin realitzar una activitat no permanent major.
Requisits a complir: Presentar la sol·licitud amb una antel·lació mínima de 30 dies abans de l'activitat que es vulgui dur a terme.
Pagar la taxa corresponent d'acord a l'ordenança fiscal en vigor.

Documentació a presentar: 1) Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent (model normalitzat)
2) Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/1992) per a la realització dels tràmits administratius, si escau.
3) Documentació tècnica subscrita per un tècnic redactor, que disposi de memòria (amb justificació de l'interès públic amb criteris econòmics i socials, higiene, sanitat pública, seguretat, evacuació, prevenció d'incendis, etc.) i plànols.
4) Autorització d'ocupació del domini públic (si l'activitat es fa en zona de Ports, de Costes, de Carreteres, de Camí de Cavalls, etc.).
5) Informe o autorització de les administracions concurrents (capitania marítima, trànsit, etc.).
6) Títol habilitant d'activitat permanent on es desenvoluparà l'activitat, si escau.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971381050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: ciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 10 dies per esmenes
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 7/2013, de 26 de novembre de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: