Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Autorització d'ocupació de via pública (OVP) per activitats
Tramitar

Objecte del Tràmit: Es tracta de la sol·licitud d'autorització per ocupar la via pública per a la realització d'activitats com: festes de carrer, berbenes, proves esportives supramunicipals, ballades folklòriques, etc.
Àmbit de responsabilitat: Servei d'Activitats i Disciplina governativa
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica
Requisits a complir: Les entitats amb personalitat jurídica (associacions, empreses, fundacions, etc., hauran de realitzar la sol·licitud telemàticament.
Documentació a presentar: 1. Instància general sol·licitant l'OVP per a l'activitat indicant: data, horari, lloc, elements de festa (música, ballades,etc.), mobiliari que s'utilitzarà i responsable de l'activitat que es vol realitzar.
2. Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/92) per a la realització dels tràmits administratius (si escau).
3. Memòria descriptiva de l’activitat amb justificació de l’interès públic amb criteris econòmics i socials.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 1 mes previ a l'OVP
Terminis de l'administració: 1 mes
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Ordenança municipal reguladora d'ocupació de la via pública de Ciutadella
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: