· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Connexió al servei d'aigua / Comptador (definitiu)


Objecte del Tràmit: Aquest tràmit té com objecte la concessió o denegació de la llicència del comptador de l'aigua per a habitatges de nova construcció.
Àmbit de responsabilitat: Aigua i Clavegueram
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadá que reuneixi els requisits establerts.
Requisits a complir: Només poden ser titular dels comptadors els propietaris de les finques; per tant, els llogaters no tenen dret a aquesta llicència.
Documentació a presentar: Instància sol·licitud de llicència per a comptador d'aigua definitiu
Cèdula d'habitabilitat (còpia)
Butlletí del fontaner-instal·lador autoritzat per la Consellería d'Indústria
Acreditació titularitat (escriptura propietat/nota registral)
Plànol d'emplaçament, a escala 1:2000 PG
Plànol d'ubicació, per a més de 2, a escala 1:50
PER LOCALS COMERCIALS: Llicència d'obertura

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971484157 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: Instància normalitzada per: Comptador d'aigua (definitiu)
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Aquesta llicència té un cost (segons les feines que es faixin)
Resposta al ciutadà: 1 mes
Marc Legal: Reglament per al servei d'abastament d'aigua potable del terme municipal de Ciutadella de Menorca, aprovat definitivament pel Ple de 08.09.05
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: La llicéncia del comptador d'aigua és un requisit per tenir subministrament d'aigua en un habitage ó local.
No es tramit cap ALTA de comptador definitiu per a habitage i/o local si no s'ha demanat i preparat la
instal·lació del corresponent comptador de serveis comuns, en aquells casos que sigui necesari: finques
amb elements comuns i que estiguin compostes per dos habitatges o més.

En el cas que un habitatge ja disposi de subministrament d'aigua per mitja de comptador d'aigua d'obra,
no es requereix aquesta llicència sinó la conversió del comptador d'aigua d'obra a definitiu per habitatge
i/o local.

El ciutadà rebrà via correu o notificació personal la resposta a la seva sol·licitud.