· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Sol·licituds de senyalització viària (bitlos, zones càrrega i descàrrega, retxa groga, miralls parabòlics, etc.
Tramitar

Objecte del Tràmit: Concessió o denegació de la llicència d'instal·lació de senyalització viària horitzontal o vertical
Àmbit de responsabilitat: àrea de Governació
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reunesqui els requisits establerts
Requisits a complir: Presentar sol·licitud normalitzada, indicant el tipus de senyalització que s'hauria d'instal·lar, el motiu i l'adreça
Documentació a presentar: Instància sol·licitud general, indicant el tipus de senyalització que s'hauria d'instal·lar, el motiu i l'adreça, adjuntant croquis, si escau
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.38.10.50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 27,89 €
Resposta al ciutadà: 1 mes
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any