Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Autorització per repartir publicitat
Tramitar

Objecte del Tràmit: Concessió o denegació de llicència per repartir publicitat
Àmbit de responsabilitat: àrea de Governació
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que complesqui els requisits establerts
Requisits a complir: Presentar sol·licitud normalitzada
Documentació a presentar: - instància sol·licitud general indicant el que es vol repartir, quina quantitat, com i quan es vol repartir
- fotocòpia de la llicència d'obertura
- model del que es vol repartir

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça del Born, 15
Per telèfon (només informació): 971484157 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org (només informació)
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 27,89 €
Resposta al ciutadà: 1 mes
Marc Legal: Llei 5/1997, de 8 de juliol que regula la publicitat dinàmica de les Illes Balears
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Aquesta autorització es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any