· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Certificat d'empadronament
Tramitar

Objecte del Tràmit: Serveix per acreditar el domicili on consta empadronada una persona.
Àmbit de responsabilitat: OAC
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona que estigui empadronada en el municipi
Requisits a complir: Estar empadronat en el municipi on es demana el certificat
Documentació a presentar: Document d'identitat. En cas de que ho demani per a una altra persona, ha d'aportar el document d'identitat de la persona per la qual el demana
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, 15. 07760 Ciutadella de Menorca
Per telèfon (només informació): 971 381 050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: Presentar el document d'identitat
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 1 € (presencial). Gratuït (on line)
Resposta al ciutadà: Aquest tràmit es fa en el mateix moment que se sol·licita
Marc Legal: Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: