Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

JUAN GARCÍA CORRO

Juan García

Juan Andrés García és Enginyer Industrial i Arquitecte Tècnic. Ha estat Director Facultatiu en una empresa d'enginyeria a nivell nacional a Palma de Mallorca tot realitzant les tasques pròpies del lloc, a més de control de qualitat, gestió mediambiental i gestió de Recursos Humans, fins a la seva incorporació l'Ajuntament de Sant Lluis com Director de Serveis Generals.

A més de les seves titulacions com a Enginyer i Arquitecte, té formació específica en gestió d'equips de treball, gestió de processos, gestió de coneixement i comunicació amb diversos postgraus universitaris, complementat amb un MBA.
 

Tornar