· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

PERE FIOL BENEJAM

Marta Marquès


Nascut el 4 de juny de 1986 a Maó. Resident a Ciutadella.

Estudis de Baxillerat Tecnològic a l’IES Mª Àngels Cardona (Graduat el 2004).

Tècnic Superior en Sistemes de Regulació i Control Automàtic per l’IES Pasqual Calbó i Caldés de Maó (Curs 2005 - 2006).

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial (amb intensificació en Automatització i Control de Processos Industrials) graduat en la promoció de l’any 2010.

Ha exercit com Especialista d’Operacions en la Central Eléctrica de Maó els any 2010 - 2014. Actualment és Cap de Torn en la Central Eléctrica de Mao desde l’any 2014.
Es presentat per primer cop a les llistes electorals del PSM Més per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca en les eleccions de l’any 2019 com a número 6. 

 
Acreditació de titulacions

Títol enginyer industrial, especialitat en electrònica industrial

Tècnic superior en Sistemes de Regulació i Control automàtics
Tornar