Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Patronat d'Escoles Infantils 


 Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h Ubicació
Àrea Socioeducativa
Servei del Patronat d'Escoles Infantils

Plaça des Born, 15
07760 Ciutadella de Menorca

971 48 41 63 

 patronatei@ajciutadella.org
 

Admissió a centres de 0 - 3 anysPer acord unànime del Ple municipal de l’Ajuntament de Ciutadella, en sessió extraordinària de data 11 d’agost de 1983, es va crear el Patronat d’Escoles Infantils de Ciutadella. La proposta venia de la Comissió de Cultura, sobre la creació d’un patronat d’escoles infantils a través del qual es poguessin canalitzar les necessitats d’aquestes escoles; i, per açò, es proposà la creació d’un patronat d’escoles infantils com a projecte col·lectiu aglutinat d’esforços comuns en el sector de l’ensenyament.

A aquest acord li succeeixen una continuació d’actuacions encaminades a materialitzar i fer possible en la pràctica aquest nou organisme de canalització de tot l’entramat de l’ensenyança infantil. Així doncs, mitjançant acord de Ple celebrat en sessió ordinària de data del 10 de novembre de 1983 es van aprovar els Estatuts del Patronat Municipal de Guarderies Infantils, que van obtenir l’aprovació definitiva mitjançant resolució del govern de la Comunitat Autònoma de 22 de febrer de 1984.

Al llarg del temps, els Estatuts han sofert diferents modificacions fins a arribar als que són vigents en l'actualitat, l'aprovació definitiva dels quals és de data 14 d'abril de 2015.
 
Tornar