· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Ecosistemes naturals

Ecosistemas-naturalesCiutadella compta amb una gran riquesa i diversitat d’ecosistemes mediterranis, tant terrestres com marins, degut a l’ús tradicional i moderat que els menorquins han fet del territori i dels recursos naturals durant la seva història.

Els ecosistemes naturals més destacats que podem trobar a Ciutadella són:

Boscos

Tant d’alzines, ullastres o pins, a Ciutadella trobem més de 4.000 ha de superfície forestal arbrada. Tot i no ser un dels ecosistemes amb més biodiversitat, destaca per ser l’hàbitat de espècies importants tant vegetals com animals, a més de la funció que tenen els boscos en l’eliminació de CO2 de l’atmosfera.

Marines

Les marines són zones arbustives que ocupen les zones on no hi poden créixer els boscos, les zones on el bosc s’ha degradat i els camps de conreu abandonats. En alguns casos aquestes marines es convertiran amb el temps en boscos seguint l’anomenada successió ecològica. Formen l’hàbitat de moltes espècies vegetals i animals i depenent de l’espècie vegetal que hi destaqui trobem marines d’aladern menorquí, de xipell i romaní, d’arboçer i bruc, d’estepes i bruc, savinars, murtars, etc.

Roquissars litorals

Aquest ecosistema presenta una gran importància florística ja que als roquissars litorals trobem un bon nombre d’espècies vegetals endèmiques, com els Limoniun sp. i diverses espècies de socarrells, arbusts adaptats al fort vent i la sal marina amb forma de coixinet espinós. També són zones de nidificació d’aus com la baldritja, els falcons o l’àguila peixatera que troben en els penya-segats litorals la tranquil•litat idònia per fer el niu.

Sistemes dunars

Aquests fràgils ecosistemes es troben ben representats al nostre municipi, tot i que en algunes platges han estat degradats. Estan formats per espècies totalment adaptades a la vida a l’arena, amb poca aigua i amb un substrat mòbil per efecte del vent. Aquest ecosistema, tot i ser terrestre, està estretament lligat a la part submergida de la platja, i es veu influenciat pel que passa sota l’aigua. Són l’hàbitat de moltes espècie vegetals com el borró o el lliri de platja i animals com l’abellarol, que hi fa el niu.

Zones humides

La gran majoria de zones humides del municipi es troben a prop del litoral i influenciades per l’aigua de mar, tot i que també trobem torrents i basses temporals d’aigua dolça. Aquests ecosistemes presenten una gran diversitat tant vegetal com animal, i entre els existent al municipi destaquen el prat de Bellavista, la zona humida de la platja des Bot, el torrent d’Algendar i la Bassa Verda d’Algaiarens.

Praderies submergides de posidònia

Les praderies submergides de Posidonia oceanica són un dels ecosistemes marins amb més biodiversitat del mediterrani, alberguen multitud d’éssers vius com vogamarins, estrelles de mar, mol•luscs, crustacis, esponges, peixos, etc., que hi troben aliment, refugi i l’hàbitat idoni per reproduir-se. A més, produeix oxigen i fixa l’arena del fons essent la responsable de la gran transparència de les aigües menorquines i és on es produeix gairebé el 90% de l’arena de les nostres platges, ja que els animals de closca dura que hi viuen, una vegada morts passen a formar l’arena de les platges.

Tornar