· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Espais naturals protegits

Espacios-naturales-protegidosCiutadella compta amb diversos espais naturals protegits dels que destaquen les 4 Àrees Naturals d’Especial Interès`(ANEI), aquestes zones declarades pel Govern de les Illes Balears mitjançant la Llei 1/91 d’Espais Naturals, constitueixen la principal extensió de zones naturals del municipi amb 5.131 hectàrees de superfície. Pel que fa a la zona marítima destaca la Reserva Marina del Nord de Menorca, que inclou una part de la costa nord del municipi de Ciutadella.

ANEI Me-1: Costa Nord de Ciutadella.

Situada al nordoest de Ciutadella, entre les urbanitzacions de Cales Piques i Cala Morell, ocupa una superfície de 674 ha. És una franja litoral que no supera els 500 metres d’amplada des de la mar cap a terra endins.

El motiu principal de protegir aquesta regió rau en el fet que els penya-segats litorals són una zona important per a la nidificació d’aus marines i rapinyaires, tot i que hi ha també una vegetació litoral interessant.

Tota la regió és extraordinàriament plana, només tallada per petits barrancs. El sòl és extremadament pobre, a causa de l’exposició al vent i d’una pràctica agrícola que, a diferència d’altres indrets de Menorca, no solia deixar franges protectores amb ullastre. El paisatge resultant és aspre i rocós, amb molt poca vegetació. El litoral està constituït per un continu de grans penyals, que cauen a pic, sense cales que l’interceptin.

Les aus marines i rapinyaires constitueixen el principal valor natural de la zona: falcó, xòric, miloca, colom salvatge, mèrlera blava, corb, vinjola.

ANEI Me-2: La Vall.

Té 3.125 ha i 11 km de litoral, sense nuclis de població propers. S’hi accedeix des de Ciutadella, per la carretera de cala Morell. És una de les zones més ben conservades i més valuoses de Menorca. El litoral és molt retallat, amb grans cingles, macars i platges d’arena (Algaiarens, Cala Pilar), de gran interès per a les aus marines. Hi ha sistemes dunars i zones humides -vestigis d’aiguamolls que foren dessecats-, i també diversos torrents, com el des Bot, i basses temporals, com sa Bassa Verda.

A l’interior destaquen boscós, amb pi blanc i alzina. Acull una fauna diversa i nombrosa tant d’ocells forestals (primavera, reietó cellablanca, tord negre) com rapinyaires (soter i milà), a banda de mamífers (com el mart), rèptils i amfibis. S’hi troben espècies endèmiques de flora, com la rapa blava i la rapa de porc.

ANEI Me-14: Costa Sud de Ciutadella.

Amb 1.164 ha, s’estén dins el terme municipal de Ciutadella, entre les urbanitzacions de Cala en Bosc i Santa Galdana. Tot i que per a molta gent l’encant d’aquesta zona s’associa a poder gaudir de platges verges, la realitat és que, a més, allotja uns valors naturals i paisatgístics de primer ordre. El relleu és baix i molt planer, solcat per petits barrancs. Els penyals litorals són alts i abruptes, interceptats per cales poc profundes: Son Saura, Es Talaier, Cala en Turqueta, Macarella i Macarelleta. També hi ha dues zones humides d’interès: el prat de Bellavista –una maresma litoral semipermanent- i la bassa terminal del barranc de Macarella. Conté la massa forestal més extensa de l’illa. S’hi troben pinars amb garrigues de xipell i romaní, alzinars, ullastrars i sivinars. Als penyals hi nidifica el corb marí, la gavina vulgar, el colom salvatge, el falcó i la mèrlera.

ANEI Me-15: Son Olivaret.

Situada a l’oest de l’illa, aquesta àrea de 168 ha queda íntegrament inclosa al terme municipal de Ciutadella. Comprèn la costa situada entre Cala Blanca i la punta de Migjorn. És una franja litoral llarga i estreta (4,3 km per 700 m). No mostra una gran riquesa biològica però sí que allotja un alt nombre d’endemismes. A la banda més propera a la mar s’hi troben diferents espècies de Limonium, amb fonoll marí. En segona fila apareixen els socarrells –plantes endèmiques en forma de coixinet-, i terra endins, els savinars. És un punt important d’aturada d’aus durant els passos migratoris. Entre els animals terrestres destaca la presència de la sargantana italiana, la sargantana mora i la tortuga de terra, com també la de conills i eriçons. El Camí de Cavalls recorre tota l’àrea i és un itinerari ideal per descobrir aquesta ANEI.

Reserva Marina del Nord de Menorca

La reserva marina del Nord de Menorca, que abasta 5.119 ha marines, es troba situada al litoral de la tramuntana de Menorca. Es caracteritza pel seu bon estat de conservació i per un elevat atractiu de la seva natura i del seu paisatge, i això és vàlid també pels seus fons, que ben a prop de la costa ja superen els 30 m de fondària, i presenten una gran heterogeneïtat i varietat d'hàbitats. Es poden destacar, pel seu interès ecològic, les praderes de Posidonia oceanica, les comunitats superficials d'algues del gènere Cystoseira i la varietat de comunitats a zones rocoses, amb una bona representació d'espècies bentòniques d'interès conservacionista. Entre aquestes darreres destaquen espècies com el corall vermell Corallium rubrum, els mol•luscs Pinna nobilis i Lithophaga lithophaga (dàtil de mar), i els crustacis Palinurus elephas (llagosta) i Scyllarides latus (cigala).

Tornar