· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Gaudeix de la natura

Naturaleza_playaCiutadella és el municipi més extens de Menorca amb 186 km2, dels quals un 36,5% correspon a àrees naturals i un 56% a zones agrícoles i ramaderes. A Ciutadella hi trobem representats la majoria dels ecosistemes terrestres i marins representatius de la mediterrània com roquissars litorals, sistemes dunars, boscos d’alzines, pins i ullastres, zones humides i ecosistemes marins com les praderies submergides de Posidonia oceanica. En definitiva tot un món natural per descobrir.
Reserva de la biosfera  Espais naturals protegits  Ecosistemes naturals  Biodiversitat

 
Tornar