· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L'Ajuntament activa 20 llicències temporals de taxi per a l'estiu de 2022

12/01/2022

Aquesta mesura vol servir per absorbir l'increment de la demanda d'aquest tipus de transport en els darrers anys, a més d'apostar per una renovació dels vehicles per aconseguir paràmetres més sostenibles mediambientalment.

El Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme, aprovat el passat 27 de desembre, per als anys que van del 2022 al 2025 posa en marxa les llicències temporals de taxi al municipi.

Aquest primer any hi haurà un màxim de 20 llicències temporals de taxi operatives, de l'1 de juny al 30 de setembre, susceptibles de ser ampliades en els anys posteriors en funció de l'estudi de la demanda del servei durant el període estival, que es farà al final de cada temporada turística.

Amb la publicació al BOIB del Pla de transports de l'Ajuntament de Ciutadella, queda obert el termini de presentació de sol·licituds per a propietaris i assalariats del taxi que vulguin optar a aquest tipus de llicència temporal de taxi. El termini de sol·licitud acaba el 26 de gener.

Amb aquest increment de llicències de taxi a l'estiu Ciutadella passarà dels 23 taxis actuals a 43. A més, en els propers mesos s'adjudicarà una segona llicència de taxi adaptat.

El regidor de mobilitat, Sergi Servera, considera que des de l'Ajuntament s'ha fet un important avenç amb l'impuls d'aquest increment del nombre de taxis per a la temporada d'estiu de 2022, fins pràcticament doblar la flota, la qual cosa ha de permetre millorar ostensiblement el servei respecte als anys anteriors.

Cal destacar també que el Pla de transport aprovat per l'Ajuntament inclou una sèrie de mesures que volen permetre facilitar una renovació de la flota de taxis actual al municipi, cap a uns vehicles amb paràmetres de sostenibilitat i d'emissions reduïdes.TRAMITAR LLICÈNCIA TEMPORAL:

www.policiaciutadella.org/gesserveis/Gestion.aspx

Tornar