· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L’Ajuntament signa dos convenis de col·laboració amb la Protectora d’Animals de Ciutadella

27/12/2021

L’Ajuntament de Ciutadella ha signat dos convenis amb la Protectora d’Animals de Ciutadella. Aquests dos acords permeten, per una banda, recolzar amb 3.000 euros la tasca de manteniment i control de les colònies de moixos i el manteniment del refugi per a gats abandonats, i per altra banda, promoure el voluntariat jove a aquesta instal·lació.

El primer dels convenis signats ha de permetre a la Protectora d’Animals de Ciutadella (PAC) continuar amb les campanyes d'esterilització d'animals de les colònies en la via pública, seguir amb l’atenció a les necessitats d’aquestes colònies en la mesura que les capacitats econòmiques i de voluntaris ho permetin, i persistir en el control de colònies, la reubicació d'aquestes i la captura de moixos en la via pública. El conveni aporta 3.000 euros a la PAC per a aquestes tasques, ja que l’Ajuntament no disposa de mitjans humans ni de pressupost suficient per a aquest manteniment.

El segon dels convenis, sense dotació econòmica, té com a objectiu regular la participació del Servei de Joventut en la col·laboració de la gestió del centre de recuperació de moixos que la PAC té a la canera municipal. El manteniment d’aquest refugi està gestionat per voluntaris, que s’encarreguen de la neteja del recinte i de l’alimentació i medicació dels animals. A través de l’acord signat, el Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de Ciutadella es compromet a donar a conèixer el refugi de moixos entre els seus usuaris, i a animar a la població jove a crear un grup de col·laboració. Per la seva banda, la PAC assumeix el compromís d’assegurar el grup de joves voluntaris, i dur a terme xerrades i tallers de sensibilització ambiental per als joves usuaris dels serveis de Joventut.

Tornar