· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L’Ajuntament de Ciutadella commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó

Imatge17/11/2021

El 17 de novembre se commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó. Amb aquest motiu, l’Ajuntament de Ciutadella s’ha adherit a la declaració institucional for-mulada per l’Associació Espanyola contra el Càncer a Balears, adhesió que han acordat tots els grups polítics representats al Consistori ciutadellenc.

En aquest manifest s’evidencia com el consum de tabac és la principal causa de càncer de pulmó. Concretament, el 81 per cent dels càncers d’aquest tipus estan provocats pel tabac, que també és el causant del 30 per cent de les morts per càncer a Espanya. A Balears, el càncer de pulmó és el quart més diagnosticat, però a la vegada, és el que té una major taxa de defuncions, un 66 per cent dels casos.

Davant aquest fet, l’Ajuntament de Ciutadella, a través de la declaració, afirma que les actuals mesures antitabac són insuficients, i que cal ampliar els espais lliures de fum. A la vegada, es demana al Govern balear que mantingui les mesures en aquest camp posades en marxa amb motiu de la pandèmia de Covid19, també la prohibició de fumar en espais públics com a mesura de prevenció de malalties com el càncer o les cardiopaties. Amb el mateix objectiu, es demana que es fomentin més espais lliures de fum, per respectar i garantir el dret a la salut de les persones, especialment de les menors d’edat, que actualment estan molt exposades al fum dels fumadors.

Així mateix, l’Ajuntament de Ciutadella manifesta el seu suport a la recerca mèdica i científica, com a instrument imprescindible en la lluita contra aquesta malaltia, i fa públic el seu reconeixement a totes les associacions i entitats que acompanyen a les per-sones afectades pel càncer.
Tornar