· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Comença el nou curs esportiu amb el programa «L’Esport Mou Ciutadella»

logo06/09/2021

L’Ajuntament de Ciutadella prepara el nou curs esportiu i informa sobre les inscripcions a les activitats de Àrea d’Esports.

Les inscripcions comencen el 6 de setembre i s’hauran de fer al Pavelló Municipal d’Esports.

Les dates i les condicions per fer les inscripcions en funció de si sou alumnes que ja veníeu l’any passat o si sou nouvinguts són les següents:

ALUMNES DEL CURS 2020-21

Dates d’inscripció:

  • 6, 7 i 8 de setembre ? Psicomotricitat i Preesports
  • 9, 10 i 13 de setembre ? G. Recreativa, Tennis i Voleibol


Horari: de 9.30 a 12.30 h i de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

En el moment de fer la inscripció trobareu la vostra fitxa emplenada amb les dades del curs passat. Heu de comprovar que siguin correctes, emplenar les que hi puguin faltar i signar el document.

ALUMNES NOUVINGUTS

Dates d’inscripció:
  • 14 i 15 de setembre ? Psicomotricitat i Preesports
  • 16 i 17 de setembre ? G. Recreativa, Tennis i Voleibol
  • A partir del 20 de setembre ? places que encara quedin lliures


Horari: de 9.30 a 12.30 h i de 16.30 a 19.30 h

Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

Caldrà el número de compte bancari on s’han de carregar els rebuts, el NIF del titular d’aquest compte i el de l’alumne.

QÜESTIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE

1- Per venir a fer les inscripcions serà necessari complir les normes i mesures que estiguin vigents en aquell moment en matèria de protecció per la covid-19 (ús de mascaretes, neteja de mans i calçat, distància de seguretat, etc).

2- No fa falta dur fotocòpies de la documentació. El fet de signar el full d’inscripció suposarà validar les dades que hi figuren. Per aquest motiu, és important que, abans de signar-lo, comproveu que està emplenat correctament.

3- El full d’inscripció haurà d’anar signat pel titular del compte bancari.
4- El full d'inscripció inclou el document per a l'autorització d'utilització d’imatges. Aquest document, haurà de signar-lo l'alumne en cas de ser major d'edat o el pare/la mare/el tutor en cas dels alumnes menors d'edat
5- La plaça es considerarà reservada una vegada s’hagi lliurat el full d’inscripció amb totes les dades emplenades i signat.

DESCOMPTES
Si voleu beneficiar-vos de descomptes a les quotes, ho haureu d’acreditar amb algun dels documents següents:
1. Document acreditatiu de família nombrosa.
2. Carnet d’abonament anual o curs escolar vigent de la Piscina Municipal.

NOTA IMPORTANT: aquestes activitats estan subjectes a modificacions derivades per l'actual situació de la COVID19 i les decisions que venguin marcades per les autoritats sanitàries corresponents.

Tornar