· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Obert el procés de selecció de personal per a constituir una borsa de treball de personal de manteniment i treballs de tramoia del Teatre des Born.

Imatge29/07/2021

Obert el procés de selecció de personal de la Fundació Ciutadella Cultura per a constituir una borsa de treball de personal de manteniment i treballs de tramoia del Teatre des Born.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptadors des del dia següent de la publicació de les bases en el BOIB (n. 100, 27 de juliol). Les persones interessades poden presentar les sol·licituds d’acord amb les bases aprovades fins el dia 24 d’agost de 2021.

Les persones que formin part d'aquesta borsa, prestaran els serveis com a personal de la Fundació Ciutadella Cultura en el Teatre municipal des Born.

Les funcions generals del personal de manteniment i treballs de tramoia són el manteniment general de l’edifici i de les instal·lacions elèctriques, de fontaneria i maquinària, entre d’altres; així com tasques de tramoia (preparar l’escenari d’acord amb l’especificació tècnica i vetllar pel correcte funcionament de les instal·lacions durant les funcions i assajos).

Tornar