· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Finalitzen les obres de millora del paviment del camí des Caragolí

foto27/07/2021

L’Ajuntament de Ciutadella ha donat per acabades les obres de millora del ferm del camí des Caragolí. L’actuació ha suposat una inversió de 43.560 €, i ha consistit en la neteja i el desbrossament de les voreres, la pavimentació del tram amb una capa d'aglomerat asfàltic en calent amb una mitjana de 4,3 centímetres de gruix i la senyalització horitzontal de tot el vial.

L’actuació s’emmarca dins la línia de treball de l’equip de govern de l’Ajuntament referent a la xarxa de camins rurals, en què l’objectiu marcat passa per anar millorant les vies que en formen part. En aquest cas, es tractava d’un tram força transitat, atès que comunica el camí des Caragol amb la carretera general Me-1, una via que ha estat reformada recentment. El tram en què s’ha intervingut presentava greus deficiències, amb molts de sots que dificultaven la circulació rodada i que, fins i tot, la feien perillosa.

Des de la Regidoria de Camins Rurals de Ciutadella, José López manifesta la seva satisfacció per tots els camins que s’han anat millorant durant els darrers anys, i manté el compromís de seguir treballant en aquest sentit i redactant nous projectes de reforma de camins per a futures actuacions.

Amb aquesta obra ja són més de 22 km de paviment de camins rurals que s’han renovat en els darrers anys, una inversió global que supera els 840.000 €, amb actuacions tan importants com les recentment efectuades al camí del Pilar o al camí de s’Hort de ses Taronges, entre altres.

Tornar