· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Inversió de 39.500€ per reformar i rehabilitar l’skateparc de Ciutadella

Imatge30/12/2020

La Junta de Govern de l’Ajuntament ha donat llum verda a l’adjudicació dels treballs de reforma i rehabilitació de l’Skateparc de Ciutadella. L’adjudicació s’ha fet a l'empresa Metal&Iron Solutions SL per un import total de 39.504,56€ amb l’objectiu que la instal·lació quedi reparada, renovada, adequada i homologada pel seu correcte ús.

La reforma té el seu origen en un informe elaborat al juliol del 2019 per l'empresa Skate Transformers en què es reflectia l'estat de la pista. Per tot plegat, i després de diferents reunions amb tècnics i usuaris, a l’octubre passat es va decidir tancar l'accés a alguns mòduls, i ha estat ara, després de noves trobades amb les diferents parts, que s’ha optat per reparar, homologar i millorar la pista de skate, un espai esportiu que compta amb gran afluència de joves.

Les actuacions a realitzar, consensuades amb diferents col·lectius d’skaters i els tècnics, afectaran a diferents mòduls. Així, a l’espai Mini rampa, es col·locaran baranes laterals, se substituiran els taulers corbats deteriorats i es revisaran els tancaments laterals i posteriors. També es col·locarà xarxa a la barana i se substituiran la resta de taulers, excepte els de les bases. Als mòduls Qarter i Qarter Hip es duran a terme les mateixes operacions, com també a la Piramide, on a més es reforçarà i sanejarà l’estructura i es repararà el rail. Finalment, a la Barana s’instal·larà un ancoratge mitjançant spits de seguretat, mentre que la zona Planter s’equiparà amb noves xapes galvanitzades de tancament i es revisaran els tancaments laterals i posteriors.

Tornar