· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L’Ajuntament de Ciutadella destinarà més de 5M€ del Romanent de Tresoreria a inversions per al municipi

- 12/09/2020 -
Augmentarà la partida destinada a ajuts socials i neteja d’edificis, i passarà a disposar de més de 40.000 m2 de terreny per a equipament públic, zones verdes i ampliació de vials. 

L’Ajuntament de Ciutadella destinarà més de 5M€ del Romanent de Tresoreria a inversions per al municipi

Imatge12/09/2020

L'Ajuntament de Ciutadella incorporarà 5’3 milions d’euros, amb càrrec al Romanent de Tresoreria del 2019 que es destinaran a diverses inversions al municipi.

D’entre aquestes inversions, destaquen la compra de 2.700 m² de terreny de la plaça de la Pau per 1.050.000€ i que permetrà que la totalitat de la plaça sigui de titularitat municipal; l’adquisició de 29.433 m² de terreny qualificat com a equipament públic al carrer dels Industrials, davant les pistes de tennis municipals, per 1.124.074€; la compra d’un immoble situat al carrer Mossèn Josep Salord i Farnés per 114.353€, que permetrà donar continuïtat al carrer Josepa Rossinyol amb l’enderroc d’una casa; o l’adquisició per 74.219€ d’un immoble situat al carrer Sant Antoni M. Claret que ha de facilitar, en un futur, eixamplar aquest carrer.

L’alcaldessa Joana Gomila ha manifestat que, "amb la compra dels terrenys de la plaça de la Pau, l’Ajuntament de Ciutadella passarà a ser propietari únic d’aquest espai urbà de més de 7.000 m² ubicat una zona privilegiada del municipi, molt pròxima a la Contramurada i ben connectada amb la resta de la població, fet que possibilitarà l’execució d’actuacions que millorin la mobilitat dins el municipi, a més de servir d’espai lliure lligat a la futura escola de música que es projecta en aquesta zona".

Gomila ha remarcat, també, que "l’adquisició de la parcel·la davant les pistes de tennis posa a l’abast de l’Ajuntament i de tota la ciutadania uns terrenys amb un ampli ventall de possibilitats, presents i futures, com zona d’aparcaments, equipament docent, equipament esportiu i qualsevol altre ús provisional que se’n pugui fer".

Igualment, amb aquesta modificació de crèdit es proposa destinar la partida econòmica necessària (2M€) per al pagament d’expropiacions per aplicació del PGOU (l’adquisició d’una parcel·la a Pintor Torrent, la zona verda de Son Carrió, un immoble al camí de Maó/Sant Antoni M. Claret) o pel sobrecost de la Sala multifuncional amb sentència ferma dels tribunals, així com 381.000€ per al pagament d’interessos de demora i 151.000€ per a la liquidació de l’obligació contreta amb l’entitat bancària pel finançament del canvi de gespa als camps de futbol municipals.

El regidor de Serveis Econòmics, José López, ha precisat que "hem de tenir en compte que, amb aquesta aplicació de Romanent , l'Ajuntament podrà alleugerir els pressupostos dels pròxims exercicis, un fet important, més encara tenint en compte que vivim en una situació d’incertesa com a conseqüència de la Covid-19 i tenint en compte que la previsió d’ingressos i de despeses està lligada a l’evolució de la crisi sanitària. A més, en no optar per pagaments diferits en el temps o plurianuals, el consistori deixarà de pagar unes quantitats importants en concepte d'interessos".

Ja amb un caire més social, i amb l’objectiu de pal·liar els afectes negatius de la crisi sanitària, es fa una aportació addicional de 90.000€ a la partida destinada a ajuts socials, degut a la necessitat i voluntat manifestada des dels Serveis Socials municipals de seguir donant suport a les persones i famílies més necessitades. A la vegada, també se suplementa amb 18.000€ en càrrec al 20% del superàvit pressupostari de 2019 la partida destinada a la neteja i desinfecció d’edificis i equipaments municipals (escoles, instal·lacions esportives, etc.), en vista de la necessitat d’intensificar aquest servei degut a les circumstàncies especials que estem vivint a causa de la pandèmia.

Tornar