· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Utilització obligatòria de mascareta a la via pública i als espais tancats públics fins a la finalització de l’estat d’alarma

- 20/05/2020 -
A partir de demà, 21 de maig, i fins a la finalització de l’estat d’alarma, l'ús de mascareta serà obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal com a mínim de dos metres.

Utilització obligatòria de mascareta a la via pública i als espais tancats públics fins a la finalització de l’estat d’alarma

Imatge20/05/2020

A partir de demà, 21 de maig, i fins a la finalització de l’estat d’alarma, l'ús de mascareta serà obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal com a mínim de dos metres.

S'entén complerta l'obligació a la qual es refereix l'apartat anterior mitjançant l'ús de qualsevol tipus de mascareta, preferentment higiènica i quirúrgica, que cobreixi el nas i la boca.

S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries quant a l'ús d'aquest tipus de protecció.

Queden obligats a l'ús de mascaretes les persones de sis anys en endavant.

NO serà exigible en els supòsits següents:

a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta.

b) Persones a les quals l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut i que estiguin degudament justificats; o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, presentin alteracions de conducta que en facin inviable la utilització.

c) Desenvolupament d'activitats en les quals, per la naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.

d) Causa de força major o situació de necessitat.


Etiquetes relacionades

Coronavirus Covid-19
Tornar