· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L’Ajuntament flexibilitza l’horari pels treballs amb maquinària pesant i liquida només el 10% de la taxa anual per l’ocupació de via pública

- 10/05/2020 -
L’Ajuntament està implementant un seguit de mesures i n’està estudiant d’altres que tenen com a objectiu reactivar l’economia amb la màxima celeritat possible. Des del consistori s’està treballant perquè aquestes mesures arribin al màxim de sectors d'activitat que han sofert de forma més directa els efectes de la crisi sanitària actual.

L’Ajuntament flexibilitza l’horari pels treballs amb maquinària pesant i liquida només el 10% de la taxa anual per l’ocupació de via pública

Imatge10/05/2020

L’Ajuntament de Ciutadella està implementant un seguit de mesures i n’està estudiant d’altres que tenen com a objectiu reactivar l’economia amb la màxima celeritat possible. Des del consistori s’està treballant perquè aquestes mesures arribin al màxim de sectors d'activitat que han sofert de forma més directa els efectes de la crisi sanitària actual.

Entre aquestes mesures, l'Ajuntament ha decidit que, prèvia sol·licitud i sempre que les circumstàncies ho permetin, es podrà flexibilitzar l'horari per a treballs amb maquinària pesant per a excavacions, així com per a feines de construcció habituals, de caràcter menys sorollós. En cas contrari, l'horari seria l'establert en l'Ordenança sobre la de Protecció de l’Atmosfera davant la Contaminació per Renous i Vibracions. Per tal de sol·licitar la flexibilització d'horari, cal fer-ho mitjançant instància genèrica, i per resolució d'alcaldia es respondrà en cada cas. Aquesta mesura té com a objectiu intentar compaginar la reactivació econòmica juntament amb el dret al descans dels residents i turistes.

En aquest mateix sentit, s’ha acordat liquidar només el 10% de la taxa anual per l'ocupació de la via pública. Aquesta rebaixa fa referència a l'ocupació de voreres amb mercaderies, a l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, etc., amb finalitat lucrativa; als mercats del Born, Capllonch, Costa Marina , Mercat Agrari, als quioscs en la via pública i a les activitats artístiques al carrer.

Quant a les possibles modificacions de l'espai autoritzat d'ocupació de via pública, s'han d'ajustar al que estableix l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública i també a les normes de seguretat marcades pel Ministeri de Sanitat, relatives al propi establiment i al pas públic per als vianants, i sempre mantenint l'equilibri entre l'activitat econòmica i el dret al descans

dels residents. S’ha de tenir present, doncs, que qualsevol possible modificació de l'espai autoritzat ha de donar compliment a les normes sanitàries i de distanciament socials.

Les sol·licituds de modificació s’han de presentar mitjançant instància genèrica, i des del servei d’Ocupació de Via Pública s'estudiarà cada cas concret.

L’Ajuntament recorda, de la mateixa manera, que els patis interiors situats en establiments de hoteleria i restauració tenen la mateixa consideració que les terrasses en caràcter general, als efectes de les normes que li són d’aplicació. 


Etiquetes relacionades

Coronavirus Covid-19
Tornar