· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L’Ajuntament i la Junta de Caixers firmen l’acord de suspensió de les festes de Sant Joan

- 28/04/2020 -
També signen el document de cessió de sis carotes per subhastar-les amb finalitats socials.

L’Ajuntament i la Junta de Caixers firmen l’acord de suspensió de les festes de Sant Joan

Imatge28/04/2020

Avui matí l’alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila, i el caixer senyor del bienni, Borja Saura, han signat la resolució, que, mitjançant un acord de consens, determina la suspensió de les festes de Sant Joan de l’any 2020, per mor de l’emergència sanitària del Covid 19.

La signatura eleva a definitiva la decisió a la qual havien arribat totes dues parts en el curs d’una reunió que va tenir lloc per videoconferència el passat dia 17 d’abril.

Llavors, tant la representació municipal com la de la Junta de Caixers constataren, en primer lloc, la situació d’estat d’alarma que afecta el país; en segon, la necessitat ineludible de preservar la salut pública; i, en tercer lloc, els impediments logístics i de seguretat per dur a terme els molts preparatius que implica la celebració de Sant Joan.

El document signat conté dues estipulacions. D’una banda, que es tracta d’una suspensió assolida gràcies a un consens unànime entre l’Ajuntament i la Junta de Caixers del bienni. I, de l’altra, que el bienni de la Junta de Caixers proclamada el proppassat dia 9 de juliol de 2019, en el curs de les solemnitats municipals del Nou de Juliol, haurà de quedar prorrogat fins a l’any 2022, inclusivament, de manera que quedi garantit el dret de complir un bienni complet, corresponent als anys naturals de 2021 i 2022.

Cessió de sis carotes

D’altra banda, el caixer senyor, juntament amb l’autor de les carotes, Pau Faner, ha fet saber que les carotes que no podran ser trencades en els Jocs des Pla no quedaran a disposició de les festes de l’any 2021, sinó que seran destinades a una acció de caràcter social. De les vuit carotes preceptives, dues quedaran, com sempre, indultades a favor del caixer senyor i de l’Ajuntament; duen el títols Mallorquí i Dandi; però les altres sis se subhastaran.

Les carotes indultades que seran objecte de subhasta es titulen: Sa menorquina, Cavallet, Es fillet, Es moro, Es mexicà i Al·lota músic.

L’Ajuntament de Ciutadella muntarà una exposició pública amb el conjunt de les carotes i realitzarà el procediment de la subhasta. Els doblers que s'arrepleguin es destinaran a adquirir, juntament amb Creu Roja, productes bàsics i de primera necessitat per a famílies en situació de vulnerabilitat per raons socioeconòmiques, vist l’augment de demandes arran de la situació de crisi de la covid-19.

Com a dades significatives, d’ençà del 13 de març del 2020 i fins al dia d’avui s’han augmentat en 151 les bosses d’aliments. En aquests moments lliuram setmanalment 261 bosses d’aliments a persones i/o famílies.

El caixer senyor, Borja Saura, ha manifestat que el seu desig, des del primer moment, és fer una donació de totes les carotes (excepte les indultades) a favor del poble de Ciutadella, a la vegada que es promou una acció humanitària per a grups socials vulnerables.

La batlessa Joana Gomila agraeix al caixer senyor, Borja Saura, i al pintor Pau Faner aquesta donació en favor de les persones i famílies més vulnerables en aquests moments d’emergència sanitària, i es compromet a augmentar les partides i línies d’ajuda per a cobrir les necessitats bàsiques de les persones i famílies del municipi, així com per a la reactivació de l’economia local. 


Etiquetes relacionades

Coronavirus Covid-19 Festes
Tornar