· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Servei de Taxi al terme municipal de Ciutadella durant l' estat d'alarma

- 16/03/2020 -
L'Ajuntament de Ciutadella va acordar mitjançant el Decret núm. 49/2020 declarar el servei de taxi com a essencial en aquest municipi, durant els propers 15 dies.

Servei de Taxi al terme municipal de Ciutadella durant l' estat d'alarma

Imatge16/03/2020

 La declaració de l’estat d’alarma per part del Govern central, mitjançant el reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que complementa les mesures adoptades els darrers dies, deixa palesa la situació d’excepcionalitat i d'emergència provocada per aquest virus, que necessàriament implica l’adopció de mesures per protegir la salut i la seguretat de tota la ciutadania.

L'Ajuntament de Ciutadella va acordar mitjançant el Decret núm. 49/2020 declarar el servei de taxi com a essencial en aquest municipi, durant els propers 15 dies.

El servei de taxi del Municipi de Ciutadella realitzarà els serveis que venen a facilitar la mobilitat de les persones en els casos descrits a l’article 7 del reial decret de l’estat d’alarma, que regula la llimitació de la llibertat de circulació de les persones i s'abstindran de realitzar qualsevol altre viatge que pugui ser considerat de plaer o simplement per sortir a passejar.

El servei mínim establert serà el següent:

Servei diürn, de les 07.00 a les 22.00 hores

- 6 taxis en actiu a la zona urbana (només es desplaçaran a urbanitzacions en cas d’avís de la central de taxis)

- 1 taxi adaptat per donar cobertura a les persones amb minusvalidesa

Servei nocturn, de les 22.00 a les 07.00 hores

- 1 taxi de guàrdia permanent

- 1 taxi de reserva

Demanam a la ciutadania que faci un bon ús d'aquest servei i respecti les indicacions dels taxistes. La responsabilitat individual de cadascú a l'hora de seguir les recomanacions de les autoritats competents és imprescindible per protegir la salut de tothom.


Etiquetes relacionades

Coronavirus Covid-19
Tornar