· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Obertes les convocatòries per a participar en els mercats del municipi durant l'any 2021

foto09/02/2021

L'Ajuntament de Ciutadella convoca a les persones interessades a formar part d'algun dels mercats del municipi de Ciutadella durant la temporada d'estiu de l'any 2021, i que són els següents:

Mercat de Capllonc, Mercat de Costa Marina, Mercat Artesanal de Menorca, Mercats d'Estiu a la urbanització de Cala en Bosc i Activitats artístiques a la Plaça de la Catedral.

Poden presentar sol·licitud fins al 8 de març, inclusivament, per qualsevol dels mitjans estable l'article 16.4 de la Llei 39/2015. d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administrac públiques.

Les condicions completes, la declaració responsable i el model de sol·licitud específic, es poden trob web de l'Ajuntament o bé a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Les convocatòries corresponen als mercats relacionats a continuació.

Cliqueu-hi per obtenir la documentació especifica de cada mercat (Sol·licitud, anex etc.) que heu d' adjuntar després a l' hora de cursar la instància en línia. 

Mercat de Capllonc

Mercat de Costa Marina

Mercat Artesanal de Menorca

Mercats d'Estiu a la urbanització de Cala en Bosc

Activitats artístiques a la plaça de la Catedral

                                                          

Accediu a la Carpeta Ciutadana per a tramitar la instància en línia


**Instruccions detallades per al registre telemàtic de sol·licituds de participació:

Per tramitar la sol·licitud de forma telemàtica, haureu d'accedir a la Carpeta Ciutadana. Seguidament us demanarà si HI voleu accedir mitjançant el PIN ciutadà o amb certificat electrònic (DNI electrònic o certificat de la FNMT). Una volta hi hàgiu accedit, heu de seguir les passes indicades:

1. Dades de la persona sol·licitant (si s'actua com a representant s'ha d'indicar a la casella corresponent de l'encapçalament).

2. Dades específiques.

- Assumpte: Mercat ............... 2021.

- Contingut: Es sol·licita poder participar en el Mercat ................. 2021 i s'adjunta la documentació indicada a la convocatòria. (Si es fa en nom d'una empresa, indicar també en aquesta casella el nom de l'empresa que ho sol·licita).

3. Documentació. S'hi han d'adjuntar tots els documents emplenats, que us podreu descarregar aquí mateix.

4. Confirmau-ho.

5. Firmau-ho.

* Si no teniu PIN ciutadà, podeu sol·licitar-lo
aquí.


Etiquetes relacionades

Comerç, Fires i Mercats
Tornar