· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca


El Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca (ACCEDIU-HI AQUÍ) és un document informatiu que recull les conclusions dels treballs d’investigació i de recerca sobre la situació dels camins públics i privats del terme municipal respecte a la titularitat pública, l’interès patrimonial o senderista.

Per aquest motiu, al catàleg, a més dels camins considerats de titularitat municipal, s’han identificat i catalogat altres camins, de titularitat pública però no municipal, i de titularitat privada però que tenen un elevat interès patrimonial, cultural, ambiental i senderista.

La recerca i la justificació tècnica són essencials; la jurisprudència és clara en el sentit que la inclusió dels camins a l’inventari municipal ha d’estar justificada tècnicament i que s’ha de basar, si no en proves definitives, almenys en indicis clars que acreditin la titularitat pública que fonamenta la inclusió dels camins rurals a l’inventari municipal de béns; per tant, aquest catàleg recopila per a cada camí tota aquesta justificació tècnica.

En el cas del Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella, la majoria de camins inclosos tenen un ús públic immemorial, acreditat per la informació arxivística, bibliogràfica i cartogràfica recollida pels treballs d’investigació a cada fitxa del camí. Moltes vegades aquest ús públic des de temps immemorials ve confirmat per la declaració com a camí veïnal mitjançant declaracions administratives del segle XIX, i pel fet que les tasques per a la seva conservació i el manteniment han estat assumides per l’Ajuntament mateix.

Cal tenir en compte que aquest catàleg no és un document definitiu ni immòbil; les fitxes que inclou poden patir, i ho han de fer, algunes modificacions en el futur; a causa, per exemple, de noves troballes de documentació històrica, noves recerques sobre camins, millors o diferents criteris tècnics o jurídics, resolucions judicials, signatura d’acords amb propietaris, cessions o adquisicions de camins, expropiacions o modificacions que es puguin produir per l’acceptació d'al·legacions durant la fase d’exposició pública.

A manera d’informació, el Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca inclou un total de 93 camins rurals, amb una longitud total de 220,408 km. D’aquests 93 camins, 52 es consideren de titularitat municipal clara, 9 són de titularitat municipal dubtosa i es recomana seguir-los investigant, 8 són públics però propietat d’altres administracions i, finalment, hi ha 24 camins que no disposen d’indicis de titularitat pública i, per tant, es consideren privats.

 
Tornar