· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

- 12/06/2019 -
ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE DIA 15 DE JUNY DE 2019 A LES 12 HORES I EN AQUESTA CASA CONSISTORIAL

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

Imatge12/06/2019

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE DIA 15 DE JUNY DE 2019 A LES 12 HORES I EN AQUESTA CASA CONSISTORIAL1. Constitució de la mesa d’edat.

2. Constitució de la corporació.

3. Elecció del batle o de la batlessa.

4. Presa de possessió del càrrec de batle.

Tornar