· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

- 14/05/2019 -
L'Ajuntament durà a terme dijous a les 19.00 hores el Ple de maig. Accediu a la informació per a consultar l' ordre del dia de la sessió. Recordau que el podeu seguir en directe mitjançant emissions en directe del web.

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

Imatge14/05/2019

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 16 DE MAIG DE 2019 A LES 19 h I EN AQUESTA CASA CONSISTORIAL

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari de l’11-04-2019).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 3/2019, 4/2019, 5/2019 i 6/2019 de liquidacions incorrectes que pertanyen als exercicis anteriors al corrent (expedient 2019/002198).

4. Proposta d’aprovar els plans de salvament de 2019 de les platges del terme municipal deCiutadella de Menorca (expedient 2019/004663).

5. Proposta d’adherir-se l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al «Conveni marc de col·laboració entre la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i ENDESA SA, a fi d’establir els mecanismes de coordinació que evitin la suspensió dels subministraments bàsics als consumidors vulnerables» (expedient 2019/004434).

6. Proposta d’aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei públic de la piscina municipal coberta (inclou la sala de condicionament físic), i de docència d’activitats aquàtiques de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació (expedient 2018/013594).

7. Precs i preguntes.

Tornar