· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

11/04/2019

Ordre del dia     Acta

Audio:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 21-03-2019).

2. Comunicacions d’Alcaldia. 

3. Proposta d’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat a favor del senyor Fernando Ortiz Fernández, a títol pòstum.

4.Proposta conjunta de la corporació municipal de l’Ajuntament de Ciutadella amb relació a l’estat de l’escola infantil Francesc de Borja Moll de Ciutadella.

5. Proposta d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella a la Declaració de «Davos 2018: cap una Baukultur d’alta qualitat per a Europa». 

6. Proposta de ratificar la Resolució d’Alcaldia número 38/2019, de dia 22 de març de 2019, relativa a l’aprovació de la delimitació de l’àrea de regeneració i renovació urbana del nucli històric de Ciutadella.

7. Proposta d’aprovar la recuperació del 100 % de les retribucions dels empleats municipals durant les baixes per incapacitat laboral temporal.

El debat dels punts 8, 9, 10 i 11 es fa de manera conjunta, mentre que la votació es fa per separat.

8. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2018 sol·licitat pel Cercle Artístic-Societat Cultural

Votació punt 8

9. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 209 sol·licitat pel Cercle Artístic-Societat Cultural.

Votació punt 9

10. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2018 sol·licitat pel Casino 17 de Gener

Votació punt 10

11. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2019 sol·licitat pel Casino 17 de Gener.

Votació punt 11

12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) d’instar l’equip de govern a complir l’acord de Ple que es va adoptar per unanimitat dia 21 de setembre de 2017 amb relació a l’estat del pont de cala Galdana. Votació punt 8

13. Precs i preguntes.

Precs

Preguntes de viva veu
Tornar