· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Obertes les convocatòries per a participar en els mercats del municipi durant la temporada d’estiu 2019

- 06/02/2019 -
L'Ajuntament informa a les persones interessades a formar part d'algun dels mercats del municipi de Ciutadella durant la temporada d'estiu de l'any 2019 que poden presentar sol·licitud fins al 5 de març, inclusivament, per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015. d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els diferents mercats les condicions completes, la declaració responsable i el model de sol·licitud específic, es poden trobar accedint a la informació i tam bé a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Obertes les convocatòries per a participar en els mercats del municipi durant la temporada d’estiu 2019

Imatge06/02/2019

L'Ajuntament informa a les persones interessades a formar part d'algun dels mercats del municipi de Ciutadella durant la temporada d'estiu de l'any 2019 que poden presentar sol·licitud fins al 5 de març, inclusivament, per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015. d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els diferents mercats les condicions completes, la declaració responsable i el model de sol·licitud específic, es poden trobar accedint a la informació i tam bé a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Les convocatòries corresponen als mercats relacionats a continuació:

Clicau-hi per obtenir la documentació específica de cada mercat (sol·licitud, annex, etc.) que hi heu d'adjuntar després a l'hora de cursar la instància en línia.


Consultau AQUÍ les instruccions per fer el procediment de registre de forma telemàtica

Tornar