· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Visites guiades al Teatre Municipal des Born

Visites guiades al Teatre Municipal des BornPer explicar les actuacions que s'hi han de fer. Els horaris establerts per a les visites són a les 10 h, 11 h i 12 h, amb un màxim de 30 persones per visita. Es requereix d'inscripció prèvia, que es pot fer telefonant de 9 a 13 h al 971 48 41 54 (àrea de Cultura de l'Ajuntament) indicant nom i llinatges i l'horari seleccionat.

Tornar